Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 16.8.2017

Suomalaisyrityksille tilaa Afrikan uusiutuvan energian markkinoilla

Itäisen ja eteläisen Afrikan maissa yli 180 miljoonaa ihmistä elää ilman energiaa. Selvityksen mukaan alueen uusiutuvan energian markkinoihin liittyy sekä riskejä että suuria mahdollisuuksia.

Ulkoministeriö julkisti viime viikolla selvityksen uusiutuvan energian markkinamahdollisuuksista itäisen ja eteläisen Afrikan maissa. Selvitys kattoi 15 maata, jotka tulevat olemaan mukana myös Suomen aloittaman energia- ja ympäristökumppanuusohjelman EEPin seuraavassa vaiheessa.

Kartoituksessa selvitettiin Afrikan maiden energia-alan kehityshaasteita ja pohdittiin, miten niihin voisi vastata kehitysyhteistyön ja yksityissektorin keinoin.  Kartoituksen teki tanskalainen Danish Energy Management.

Energian saatavuuden turvaaminen kaikille ihmisille vuoteen 2030 mennessä kuuluu kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin. Tehtävä on valtava, sillä selvityksen mukaan yksin itäisen ja eteläisen Afrikan maissa elää yli 180 miljoonaa ihmistä ilman energiaa.  Maaseudulla vain 22 prosentilla ihmisistä on sähköt. Kuivuus ja energiantuonnin epävarmuus lisäävät ongelmia.

Aurinkovoima tuo sähköä Kenian maaseudulle. Kuva: Juho Paavola
Aurinkovoima tuo sähköä Kenian maaseudulle. Kuva: Juho Paavola

Eteläisen ja itäisen Afrikan alueella keskitytään vielä paljolti kantaverkon laajentamiseen, vaikka energiatavoitteen saavuttaminen vaatisi uudenlaisia ja kantaverkon ulkopuolisia ratkaisuja. Tavoitteen saavuttaminen vaatii myös, että mukaan saadaan entistä enemmän yksityisen sektorin toimijoita.

Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston eteläisen Afrikan tarkastaja Jan Koivu toteaa, että suurin haaste yritystoiminnan houkuttelemisen kannalta on, että Afrikan harvaanasutut maaseutualueet ovat yleensä myös kaikkein köyhimpiä alueita.

"Jos ihmisillä ei ole varaa maksaa energiasta, eivät kannattavan liiketoiminnan edellytykset välttämättä täyty. "

Suomen, Itävallan kehitysyhteistyöviraston ADAn ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöviraston DFID:n rahoittama kartoitus on osa suunnitteilla olevan uuden uusiutuvan energian rahaston suunnittelua. Vuoden 2018 alkupuolella toimintansa aloittava rahasto jakaa avustuksia yrityksille ja muille toimijoille kohdealueella toteutettaviin uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahastosta vastaa Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF ja Suomi rahoittaa sitä kehitysyhteistyövaroilla.

Saatavilla runsaasti rahoitusta

Vaikka kartoitettujen alueiden uusiutuvan energian markkinoihin liittyy riskejä, myös niiden potentiaalinen asiakasmäärä on valtava. Lisäksi yrityksille on tarjolla kehitysrahoitusta ja tukea useista eri lähteistä, toteaa Koivu.

Myös kartoitettujen maiden hallitukset ovat sitoutuneet uusiutuvan energian ratkaisuihin, mutta käytännössä niiden toimet uusiutuvan energian käytön edistämiseksi ovat vaihtelevia.

Toistaiseksi suomalaisten yritysten osuus EEPin tukemissa hankkeissa on ollut melko pieni. Koivu uskoo, että suomalaisilla yrityksillä olisi Afrikan uusiutuvan energian markkinoilla nykyistä enemmän annettavaa.

Hänen mukaansa hyvät tekniset ratkaisut ja rahoitus pitäisi saada kohtaamaan entistä paremmin.

"Meiltä löytyy korkeaa teknistä osaamista ja hyviä tuotteita. Uskon, että suomalaiset insinöörit osaavat tuunata tuotteensa sopiviksi eri maiden olosuhteisiin."

Energia mahdollistaa uutta liiketoimintaa

Työpaikkojen luominen erityisesti nuorille ja naisille on tärkeä osa EEP-ohjelmaa. Kartoituksen mukaan EEP-ohjelmalla on hyvät mahdollisuudet edistää tätä tavoitetta rohkaisemalla paikallisten yritysten kumppanuuksia sekä tukemalla yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä.

"Tuotettu energia mahdollistaa naisille uutta liiketoimintaa, johon tarvitaan sähköä, oli se sitten kioskin tai torikojun perustaminen", toteaa Koivu.

Suomen vuodesta 2010 tukema EEP-ohjelma edistää uusiutuvan energian käyttöä itäisen ja eteläisen Afrikan maissa. Edistämällä nykyaikaisten, luotettavien ja edullisten uusiutuvan energian ratkaisuiden käyttöä voidaan parantaa sähkönsaantia, vähentää köyhyyttä ja lieventää ilmastonmuutosta. Ohjelman kautta on tuettu noin 225 erilaisen uusiutuvan energian hanketta, etupäässä aurinko- ja tuulivoimaa.

Anni Granat
Kirjoittaja työskentelee korkeakouluharjoittelijana ulkoministeriön viestintäosastolla

pdfRenewable energy market landscape study covering 15 countries in southern and eastern Africa (pdf)

pdfRenewable Energy Market Landscape Study, Volume II

Katso Periscope-lähetys markkinakartoituksen julkistamistilaisuudesta (englanniksi)

Takaisin ylös