Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Statsunderstöd för organisationsverksamhet som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Varje år beviljar utrikesministeriet understöd åt civilsamhällesorganisationer som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Statsunderstödets syfte är att stödja organisationer som tar upp Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser i sin verksamhet. I utlysningen meddelas vilka tematiska områden som prioriteras varje år. Understödet är behovsprövat och ett allmänt bidrag till organisationens verksamhet.

Det beviljas för ett år i taget. När understödet beviljas och används tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Mer detaljerad information och anvisningar ges på utrikesministeriets webbplats under hösten när följande års understöd utlyses. Enheten för FN och allmänna globala frågor ansvarar för understödet och kan svara på frågor på adressen: POL-50@formin.fi.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Sidansvarig Enheten för FN och allmänna globala ärenden

Uppdaterat 16.2.2018

Takaisin ylös