Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

På internationell nivå övervakar man det officiella biståndet (ODA, Official Development Assistance) genom rapporter från medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s utvecklingskommitté (DAC, Development Assistance Committee). Statistiken om OECD/DAC:s medlemsländers utvecklingssamarbetsmedel finns på DAC:s webbplats.

Takaisin ylös