Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster

Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster är indelad i grupper enligt uppgiftshelheter:

 • Fastighetsgruppen
 • Upphandlingsgruppen
 • Stödtjänstgruppen

Enheten har följande uppgifter:

 • köp, hyrning, underuthyrning, förvaltning, användning och överlåtelse av fastigheter, lokaler, tjänstebostäder för beskickningarnas chefer samt andra lokaler som ministeriet förvaltar utomlands, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • planering och verkställande av nybyggnad, sanering och underhåll av utrikesrepresentationens fastigheter och lokaler, inklusive den strukturella säkerheten
 • upphandling och överlåtelse av fasta inventarier och apparater i utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • styrning, samordning och utveckling i ärenden som gäller fastighetsförvaltning
 • inredning av utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • upphandling och överlåtelse av möbler och annat lösöre vid beskickningarna
 • att leda, samordna, utveckla, ge anvisningar om och organisera verkställandet av utrikesförvaltningens upphandling
 • samarbete med statsrådets förvaltningsenhet, andra ministerier och ämbetsverk samt Hansel Ab i samband med statsförvaltningens upphandling
 • stöd till utrikesförvaltningens upphandlingar, med undantag för upphandlingar som genomförs med anslag för utvecklingssamarbete
 • styrning, samordning och utveckling av utrikesförvaltningens materialförvaltning (upphandling, underhåll och tagande ur bruk av egendom) i samarbete med andra avdelningar och enheter
 • ledning av utrikesförvaltningens miljöstrategi och miljöprogram och uppföljning av hur de genomförs samt utveckling av dem i samarbete med ministeriets avdelningar och enheter, beskickningar och personal
 • logistiktjänster; kurirpost, diplomatisk flygfrakt, tung kurir, upplagringstjänster och materialtransporter, utom flyttransporter för de anställda
 • förvaltning och genomförande av samt tjänsteupphandling inom säkerhetsövervakningen
 • upphandling och underhåll av audiovisuell utrustning och audiovisuella tjänster
 • upphandling av motorfordon och andra maskiner och apparater, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • upphandling av trycksaker, kontorsmateriel och annat material samt annan materialupphandling, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet

Fax:

 • fax +358 9 160 559 20

E-post:

Besöksadress:

Kanalgatan 3 B
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster
PB 454
00023 STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392530
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Antti Haukioja
 • Sektorchef, lokaler, upphandling och tekniska stödfunktioner
 • tfn work +358 295 350 829

Fastighetsgruppen

Hanni Sippo
 • Fastighetschef
 • tfn work +358 295 350 759
Heikki Lehto
 • Överinspektör
 • tfn work +358 295 350 755
Teemu Naskali
 • Projektchef
 • tfn work +358 295 351 957
Teemu Metsälä
 • Projektchef
 • tfn work +358 295 351 011
Asko Pajunen
 • Projektchef
 • tfn work +358 295 350 129
Maarit Hiltunen
 • Projektchef
 • tfn work +358 295 351 739
Kirsi Onikki
 • Sakkunnig, upphandlingar
 • tfn work +358 295 350 757
Saila Kankaanpää
 • Administrationsassistent
 • tfn work +358 295 350 635
Veli-Matti Mustonen
 • Inspektör
 • tfn work +358 295 535 1691
Tommi Backman
 • Assistent
 • tfn work +358 295 351 925
Eero Kuosmanen
 • Systemansvarig, programvaran för fastighetsförvaltning
 • tfn work +358 295 351 473

Upphandlingsgruppen

Asmo Kemppainen
 • Upphandlingschef, upphandlings- och tryckningstjänster
 • tfn work +358 295 350 836
Vesa Leino
 • Överinspektör
 • tfn work +358 295 350 973
Leena Romppainen
 • Assistent
 • tfn work +358 295 350 171
Mika Kyllönen
 • Samordnare, upphandlingar
 • tfn work +358 295 350 838
Kimmo Lehtonen
 • Sakkunnig
 • tfn work +358 295 350 840
Pirkko Pasanen
 • Samordnare, upphandlingar, upphandling av kontorstillbehör
 • tfn work +358 295 350 844
Jarmo Pelkonen
 • Serviceansvarig, tryckningstjänster
 • tfn work +358 295 350 845

Stödtjänstgruppen

Seppo Katilainen
 • Chef för expeditionstjänster, logistik- och stödfunktioner
 • tfn work +358 295 350 835

Underhållstjänster

Erkki Ojansivu
 • Samordnare
 • tfn work +358 295 350 083
Jari Rosenlindt
 • Samordnare
 • tfn work +358 295 350 141
Jarkko Saarinen
 • cirkulerande vaktmästare
 • tfn +358 295 350 040

Kurir- och logistiktjänster

Esko Paavola
 • Servicechef
 • tfn work +358 295 351 054
Harri Järvinen
 • Samordnare, logistik, kurirpost
 • tfn +358 295 350 097
Timo Lehtelä
 • Serviceansvarig, transport och kurirpost
 • tfn work +358 295 351 729
Anu Urpalainen
 • Serviceansvarig, kurirpost
 • tfn work +358 295 350 857

Säkerhetsövervakning

Juha Topo
 • Servicechef, säkerhetsövervakning
 • tfn work +358 295 350 855
Tomi Tapola
 • Servicechef, säkerhetsövervakning
 • tfn work +358 295 350 853
Jouni Aittola
 • Serviceansvarig, säkerhetsövervakning
 • tfn work +358 295 350 823
Ari Nevalainen
 • Serviceansvarig, säkerhetsövervakning
 • tfn work +358 295 351 818

Assistenter

Susanne Silfverberg-Pullinen
 • Administrationsansvarig, utlandsbeskickningarnas lokaler och tjänstebostäder
 • tfn work +358 295 351 486
Aino Luodeslampi
 • Assistent
 • tfn work +358 295 351 892
Jaana Hintzell-Paunonen
 • Serviceansvarig
 • tfn work +358 295 350 830
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 17.4.2018

Takaisin ylös