Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Talousarvion toimeenpanoasiakirjat

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tulostavoiteasiakirjat, joissa vahvistetaan vuosittaiset tulostavoitteet. Ulkoministeriössä tulostavoiteasiakirjaa kutsutaan talousarvion toimeenpanoasiakirjaksi (vuoteen 2009 saakka vuosisuunnitelmaksi).

Talousarvion toimeenpanoasiakirjassa asetetaan ulkoasiainhallinnon tulostavoitteet talousarviovuodelle ja niiden pohjalta valmistellaan samassa yhteydessä hallinnonalan resurssien jakopäätös toimintayksiköille (ministeriön yksiköt ja edustustot).

Takaisin ylös