Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utfärdandet av intyg över innehållet i handlingar vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter hör bl.a. att utfärda intyg över innehållet i handlingar som framlagts. 

Utfärdandet av intyg över innehållet i en handling kan vara en redogörelse av innehållet i handlingen som sådant eller delvis eller ett utdrag ur handlingen. 

Intyget gäller bara innehållet i handlingen. Däremot är det inte möjligt att utfärda intyg på riktigheten på handlingens form eller dess behörighet.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 26.5.2015

Takaisin ylös