Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Centrala Östersjöaktörer i Finland

Det finns många andra webbplatser som tar upp frågor som har att göra med Östersjön. På den här sidan finns länkar till nyttiga webbplatser i Finland och utlandet. Utrikesministeriet ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna.

Statsförvaltningen:

Riksdagen: http://www.eduskunta.fi/
Republikens president: http://www.presidentti.fi
Statsrådet:  http://www.valtioneuvosto.fi

Forskningsinstitut:

Sjöfartsverket: http://veps.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi_se/
Alexanderinstitutet:  http://www.helsinki.fi/aleksanteri/
Paneuropeiska institutet: http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Pages/default.asp
Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral (SUC)/Centre for Maritime Studies http://mkk.utu.fi
Östersjöinstitutet / The Baltic Institute of Finland http://www.baltic.org/
Kotka Maritime Research Centre http://www.merikotka.fi/english/index_e.htm
Åbo universitet/ Baltic Sea Region Studies http://balticstudies.utu.fi/
Havsforskningsinstitutet/ Finnish Institute of Maritime Research http://www.fimr.fi/en.html
Finlands miljöcentral (SYKE) http://www.ymparisto.fi

Stiftelser:

Baltic Sea Action Group http://www.bsag.fi/
Centrum Balticum Stiftelse:  http://www.centrumbalticum.org/en/about-us/centrum-balticum-foundation
John Nurminens stiftelse / Projektet Ett rent Östersjön http://www.puhdasitameri.fi
Östersjöfonden http://www.ostersjofonden.org/start.con

Internationella länkar:

Mellanstatligt samarbete:

Council of Baltic Sea States http://www.cbss.st/
Helsinki Comission / Baltic Marine Environment Comission http://www.helcom.fi/
HELCOM Baltic Sea Action Plan http://www.helcom.fi/BSAP/en_GB/intro/
Baltic Council of Ministers (BCM)  http://www.riso.ee/en/node/64
Nordic Council of Ministers  http://www.norden.org/

Interparlamentariskt samarbete:

Baltic Assembly http://www.baltasam.org/
Baltic Sea Parliamentary Conference http://www.bspc.net/
Nordic Council http://www.norden.org/

Nordiskt samarbete:

Nordic Council http://www.norden.org/
Nordic Council of Ministers http://www.norden.org/
Nordic Investment Bank http://www.nib.int/en/index.html

Interregionalt samarbete:

Vision & Strategies Around the Baltic 2010 http://www.vasab.org
Baltic Sea States Subregional Co-operation http://www.bsssc.com/
Baltic Sea Seven Islands Co-operation Network http://www.b7.org/
Baltic String http://www.balticstring.net/data/main.php
Baltic Metropoles http://www.baltmet.org/pub/
Union of Baltic Cities http://www.ubc.net/
Kvarkenrådet - Kvarken Council  http://www.kvarken.org/
Öresund Committee http://www.oresundskomiteen.dk/index.php
Euroregion Baltic http://www.eurobalt.org/

Europeiska unionen och Östersjön

EU:s institutioner  http://europa.eu/
Regionkommittén http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_fi.htm
Ekonomiska och sociala kommittén http://eesc.europa.eu/
Yttre förbindelser http://ec.europa.eu/external_relations/
Europaparlamentet http://www.europarl.europa.eu/

EU:s politik och projekt i Östersjöregionen

Nordliga dimensioinen http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/index.htm
BSR INTERREG II C http://www.spatial.baltic.net/
GREENSPINDER http://www.ubavie.gv.at/greenspider
TACIS http://ec.europa.eu/education/index_en.html
Tempus http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

Övriga:

ARS BALTICA http://www.ars-baltica.net/
Baltic Sea Chambers of Commerce http://www.bcca.ws/cm3a/default.asp
Nordic Investment Bank http://www.nib.int/en/index.html
Nordic Development Fund http://www.ndf.fi
Nordic Environment Finance Corporation http://www.nefco.fi
Nordic Industrial Fund http://www.bedin.no/php/d_emneside_eng/cf/hApp_102/hPKey_1704/hDKey_2
Nordic Project Export Fund http://www.nopef.com/
Nordregio http://www.nordregio.se
Baltic Development Forum http://www.bdforum.org/
Baltic Sea Forum http://www.baltic-sea-forum.org/en/
Baltic Sea Comission http://www.balticseacommission.org/
Baltic Ports Organisation http://www.bpoports.com/
Baltic 21 http://www.baltic21.org/
Baltic Sea Alliance http://www.balticsea.net/
WWF Baltic Sea Programme http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_jarvet/itameri/itameri.html
ScanBalt  http://www.scanbalt.org/

Detta dokument

Sidansvarig Europaavdelningen

Uppdaterat 20.5.2014

Takaisin ylös