Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utländska beskickningar i Finland

Utrikesministeriets protokolltjänster beviljar uppehållstillstånd för och personkort till personalen som utsänts till utländska beskickningar i Finland samt beslutar om utländska diplomaters privilegier och immunitet i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Protokolltjänsterna ansvarar för föredragning för republikens president om agremang för ambassadörer från främmande stater. Dessutom bereder protokolltjänster ärenden som gäller exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland och föredrar dem för utrikesministern.

Därtill ansvarar protokollet för arrangemangen kring de nya ambassadörernas högtidliga ackreditering hos republikens president. Protokollet sörjer också för ambassadörens avskedsvisit hos republiken president, statsministern och utrikesministern.

Utrikesministeriet upprätthåller en lista över samtliga i Finland ackrediterade ambassadörer (även sådana som är stationerade i ett annat land) samt ambassadernas adress och diplomatiska personal.

Dessutom bereder protokolltjänster ärenden som gäller exekvatur för främmande staters konsulära representant i Finland samt föredrar dessa för utrikesministern.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Sidansvarig Protokolltjänsterna

Uppdaterat 21.5.2015

Takaisin ylös