Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, sinun tulee toimittaa hänen alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu syntymätodistuksensa maistraatille tai lähimpään Suomen edustustoon

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

  • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai
  • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta lähetetään maistraattiin. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen maistraattiin rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen syntymätodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä (koskee ainoastaan 1.6.2003 jälkeen syntyneitä lapsia). Voit jättää kansalaisuusilmoituksen mille tahansa lupa-asioita hoitavalle poliisilaitokselle Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä. 

Tämän lisäksi sinun on tehtävä ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta maistraattiin. Liitä mukaan alkuperäinen laillistettu syntymätodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Syntymätodistus tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, myös sen on oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan. 

Takaisin ylös