Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Medborgarskapsanmälan

Om du bor utomlands kan du lämna in en medborgarskapsanmälan eller en ansökan om befrielse från medborgarskap till vilken polisinrättning som helst i Finland som sköter tillståndsärenden, oberoende boendeort. Utomlands tas dessa emot av Finlands ambassader och honorärkonsulat.

Lämna alltid in anmälan eller ansökan personligen. Migrationsverket kan ta upp saken till behandling först när du har betalt behandlingsavgiften.

Närmare information om medborgarskapsfrågor, lagstiftning, behandlingsavgifter och blanketter hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Om du är medborgare i flera länder måste du själv ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har i ditt andra hemland. En finländsk beskickning utomlands kan endast betjäna i ärenden som gäller finsk medborgarskap.

Då du som multimedborgare vistas i ditt andra hemland behandlas du enligt lokala lagar som ifrågavarande lands medborgare. I en sådan här situation är Finlands utrikesministeriums möjligheter att ge konulär hjälp i allmänhet tämligen begränsade.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 5.7.2017

Takaisin ylös