Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Styrkande av avskrifter vid beskickningar

Till Notarius publicus uppgifter vid en beskickning hör bl.a. att bestyrka kopior av handlingar.

Bestyrkandet av en kopia förutsätter att sökande förevisar den ursprungliga handlingen, av vilken det tagits en kopia eller fotokopia. Fotokopior kan också tas vid beskickningen.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 5.7.2017

Takaisin ylös