Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Notariella tjänster vid beskickningarna 

Till tjänsterna vid Finlands utlandsbeskickningar hör skötseln av notarius publicus-uppgifter.

Notarius publicus uppgifter är bl.a. att styrka underskrifter, att bestyrka kopior och att utfärda intyg över innehållet i handlingar.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 25.6.2015

Takaisin ylös