Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Översättning av handlingar

Finländska myndigheter kan kräva att en handling som utfärdats på ett främmande språk ska översättas till finska eller svenska. Att göra översättningar hör i regel inte till utrikesministeriets eller beskickningarnas uppgifter.

Beskickningarna förmedlar dock olika officiella ansökningar och handingar till finländska myndigheter, som till exempel gäller befolkningsdataanmälningar och medborgarskaps- eller familjerättsliga ärenden. Handlingar på främmandespråk som bifogas måste uppfylla vissa formkrav före ärendet kan tas upp till behandling (till exempel en officiell översättning eller legalisering).

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över autoriserade translatorer i Finland. Kontaktuppgifter till översättare fås av Finlands översättar- och tolkförbund.

Om andra länders officiella translatorer får du mera information av ifrågavarande lands myndigheter.

Om det har gjorts en översättning utomlands av en utländsk handling, kan finländska myndigheter också kräva att översättningen är vederbörligen legaliserad.

Takaisin ylös