Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka underskrifter för enskilda finska medborgare eller för utlänningar som bor permanent i Finland om berörda person är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Såvida inte berörda person skriver sitt namn vid beskickningen, bör denne personligen erkänna detta som sin egna.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 4.7.2017

Takaisin ylös