Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Jäämistöt ulkomailla

Jos edustusto saa tiedon sellaisesta jäämistöstä ulkomailla, johon Suomessa on mahdollisesti perillisiä, edustusto ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle. Ministeriö välittää tiedon jäämistöstä perillisille tai muille asianosaisille.

Edustusto ei kuitenkaan ilmoita jäämistöstä, jos jäämistö tai osa siitä on otettu sen sijaintipaikkakunnalla perillisen tai muun siihen oikeutetun haltuun tai jos perillinen tai muu jäämistöön oikeutettu on ryhtynyt hoitamaan jäämistöä.

Edustusto voi myös asianomaisen pyynnöstä selvittää, kenen hoidossa ulkomailla oleva jäämistö on tai avustaa tarvittaessa pesänhoitajan saamisessa antamalla paikallisten perintöoikeuteen erikoistuneiden asianajajien yhteystietoja. Perillisten tulee olla itse suoraan yhteydessä pesänselvittäjään ja toimittaa tälle tarvittavat perintöoikeuden osoittavat asiakirjat käännöksineen. Suomessa olevien perillisten sukulaisuussuhde jäämistönjättäjään voidaan todistaa maistraatista tai seurakunnista saatavilla virkatodistuksilla.

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Konsuliasioiden yksikkö

Päivitetty 26.4.2016

Takaisin ylös