Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Sviktande mental hälsa utomlands

Ibland kan till exempel ansträngningarna vid resande, kulturskillnader eller olika konflikter öka resenärens psykiska belastning. Detta kan förorsaka psykiska symtom även hos friska personer. Av denna anledning är det också viktigt att hålla reseförsäkringen i skick samt att kontrollera omfattningen på den.

Till semesterresor kan det dessutom höra ett från det normala avvikande, rikligt bruk av alkohol, vilket orsakar sömnstörningar och kan öka ångest. 

I främmande situationer kan det vara svårt att få hjälp med mentala problem och på grund av svårbehandlade mentala problem kan man ibland bli tvungen att avbryta resan.   

Vid plötsliga, traumatiska krissituationer (t.ex. en olycka, en närståendes död, om du blir offer för rån eller våld) kan du vara i kontakt med den landsomfattande social- och krisjouren i Vanda 24/7 tfn +358 9 839 24 005. 

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 3.11.2015

Takaisin ylös