Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Överföring av pengar utomlands

I första hand ska du försöka få pengar insatta på ditt eget bankkonto, eller få dina vänner/släktingar att skicka dig pengar till utlandet. Det är möjligt att föra över pengar från ditt konto till utrikesministeriets konto. Beskickningarna kan endast i undantagsfall överväga att bevilja hemresa mot återbetalningsförbindelse.

Du kan lyfta valuta utomlands med bank-eller kreditkort om någon sätter in pengar på ditt finländska bankkonto.

Om du har dina nätbankkoder med dig kan du själv sköta allt direkt med din bank. Då kan du bland annat höja gränserna för ditt kreditkort.

Du kan be anhöriga eller vänner i Finland föra över pengar till utlandet med hjälp av följande företag (webbsidor på finska eller engelska):

Den som tar emot medelöverföringen måste intyga sin identitet med ett officiellt identitetsintyg (exempelvis pass) när pengarna tas ut. Det är bra att uppge överföringens kod eller annat diarienummer till mottagaren.

Gratis konsulskjuts hem existerar inte

Om du befinner dig i nöd och behöver pengar för hemresan till Finland och inte på något av de ovan nämnda sätten lyckas, kan en beskickning via ministeriet be om en handräckningssumma (+ 40 € expeditionsavgift) som flyttas från ditt bankkonto till ministeriets. Det kan också vara någon som du uppger som deponerar summan. Först efter att denna överföring skett kan handräckningssumman betalas ut från beskickningens kassa.

 I undantagsfall, dvs. om det nödställda läget är en följd av ett brott, en allvarlig sjukdom eller något annat motsvarande skäl och det inte är möjligt deponera medlen i Finland, kan beskickningen överväga att bevilja bistånd mot återbetalningsförbindelse för hemresa med billigaste transportsätt. Sådant bistånd är utmätningsbart utan särskilt beslut.

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för konsulära ärenden

Uppdaterat 26.5.2015

Takaisin ylös