Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Dödsfall utomlands

När någon dör utomlands kan du få hjälp från Finlands beskickning i landet. Vid behov hjälper Finlands utlandsbeskickningar till med åtgärder i anslutning till begravning, kremering eller hemsändning enligt önskemål från den avlidnas anhöriga. Om den avlidna inte haft försäkring, svarar de anhöriga för alla kostnader.

Beskickningens personal får oftast via det ifrågavarande landets myndigheter, via någon resebyrås guide eller av honorärkonsulen vetskap om när en finländare avlidit utomlands. Beskickningen meddelar dödsfallet till utrikesministeriet, som vidarebefordrar uppgifterna till polisen i Finland. 

För den avlidnas hemstransport- och begravningsarrangemang sörjer begravningsbyråer.

I dödsfall täcker en finländsk reseförsäkring i allmänhet antingen kostnader för hemsändning från utlandet till den avlidnas hemort i Finland eller lokala begravningskostnader. Om den avlidna inte haft någon försäkring, svarar de anhöriga för alla kostnader. Kostnaderna för hemsändning till Finland kan vara betydande.

Vid ett dödsfall kan man ta kontakt med ministeriet under tjänstetid genom att ringa växeln på tfn +358 (0)295 350 000 eller utanför tjänstetid genom att ringa journumret (09) 1605 5555.

Kuolemantapaus
Ärenden som gäller en privatperson är konfidentiella och från ministeriet kan man bara ge uppgifter till de anhöriga. Bild: Michael Taggart

Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

Om den avlidna transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnas anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om en finsk medborgare som avlidit utomlands görs till magistraten och den kan lämnas in/postas till en finländsk beskickning utomlands som sänder den till magistraten för registrering.

Till blanketten måste man bifoga en legaliserad dödsattest i original eller en av Finlands beskickning bestyrkt kopia av en sådan. Om handlingen är utfärdad på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas officiellt till någon av dessa språk. Då när översättningen görs utomlands, måste också översättningen legaliseras. I Finland duger en översättning av en auktoriserad översättare som sådan.

De anhöriga betalar kostnaderna för skaffandet av en dödsattest samt för översättningen och legaliseringen av den.

Takaisin ylös