Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Bidrag för internationell fredsmedlingsverksamhet

Utrikesministeriets politiska avdelning beviljar varje år prövningsbaserat bidrag till organisationer med internationell verksamhet, för deras fredsmedlingsverksamhet och för att de ska kunna stärka sin kapacitet för fredsmedling.

Bidraget behöver inte sökas någon viss tid på året utan delas ut året om inom ramarna för de tillgängliga anslagen.

När ansökningarna bedöms och finansieringen beviljas beaktas hur stort inflytande projektet förväntas ha och hur väl verksamheten korresponderar med Finlands utrikespolitiska målsättningar gällande konfliktlösning och fredsmedling. Bedömningen påverkas också av om organisationen har tidigare erfarenheter av konfliktförebyggande eller fredsmedling.

I enlighet med Finlands målsättningar betonas lokalt ägarskap och kunnande, kvinnors deltagande, civilsamhällets roll och dialog mellan olika religioner som en del av konfliktlösningen.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Sidansvarig Enheten för FN och allmänna globala frågor

Uppdaterat 24.11.2016

Takaisin ylös