Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utbildning för civilsamhällesorganisationer

Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa ordnar årligen cirka 30 skolningstillfällen avsedda för medborgarorganisationer, berörande bland annat projektplanering, uppföljning, evaluering, budgetering och PR-verksamhet samt centrala teman som till exempel kvinnornas roll, minskning av fattigdom och hälsovård.

Tillfällena är även öppna för de organisationer som inte är medlemmar i Kepa.

Kepa erbjuder förutom kurser också projektrådgivning som hjälper vid frågor som berör planering av enskilda projekt.

EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys anordnar regelbundet utbildnings- och rådgivningstillfällen för medborgarorganisationer som är intresserade av EU:s utvecklingsbistånd och Europeiska kommissionens projektunderstöd.

Detta dokument

Mer på internet

Uppdaterat 20.4.2016

Takaisin ylös