Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Stöd till finländska civilsamhällesorganisationer och stiftelser

Utrikesministeriet har många stödformer för stöd av civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsverksamhet: programstöd till partnerorganisationer, specialstiftelser och takorganisationer, projektstöd, stöd till information och global fostran samt till den nationella andelen av EU:s bidrag till civilsamhällesorganisationer.

Stödet är prövningsbaserat statsunderstöd på vilket lagen om statsunderstöd 2001/688 tillämpas.

Takaisin ylös