Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kehitysmaatuonnin helpottaminen

Ulkoministeriön työ kehitysmaatuonnin helpottamiseksi ja edistämiseksi perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ministeriön eri osastojen ja sidosryhmien välillä.

Kehitysmaatuonnin helpottamisessa toimintaa koordinoidaan ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolla kolmijalkamallin mukaisesti:

Kehitysmaatuonnin kolmijalkamalli

Tämän kolmijalkamallin tuonnin helpottamista koskeva jalka sijaitsee pääosin taloudellisten ulkosuhteiden osastolla, jonka asiantuntemusta käytetään kehitysmaatuontia haittaavien kaupanesteiden analysointiin ja selvittämiseen. Lisätietoja saa ulkoministeriön Markkinoillepääsy-yksiköstä.

Kaupanesteitä hoidetaan läheisessä yhteistyössä ulkoministeriön alueosastojen ja edustustojen kanssa. Keskeistä on saada tietoa esteistä yrityksiltä sekä etu- ja kansalaisjärjestöiltä.

Kehitysmaatuontiin liittyvä kaupaneste voi johtua myös puutteista kehitysmaan tuotantokapasiteetissa tai kaupankäyntikyvyssä. Tuotantokapasiteetin ja kaupankäyntikyvyn  vahvistamista koskevissa kysymyksissä tuonnin esteeseen pyritään löytämään vastauksia yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka hallinnoivat kehitysyhteistyöinstrumentteja.

Ulkoministeriön rahoittama Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma voi tukea myös hankkeita, jotka lisäävät kehitysmaatuontia Suomeen ja samalla mahdollisesti muihin maihin ja joilla on kaupallista potentiaalia ja kehitysvaikutuksia.

Useissa tapauksissa liikesuhteiden vähäisyys Suomen ja kehitysmaiden välillä johtuu molemminpuolisesta tiedon ja kontaktien puutteesta. Tähän ongelmaan pyritään vastaamaan tuonninedistämistoimilla muun muassa Finnpartnershipin matchmaking-palvelun sekä tiedotustyön ja julkaisujen kautta.

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Markkinoillepääsy-yksikkö

Päivitetty 25.5.2015

Takaisin ylös