Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kehitysyhteistyön mahdollisuudet yrityksille

Suomen kehitysyhteistyö tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia.

Finnpartnership auttaa luomaan yhteyksiä kehittyvissä maissa

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tukee suomalaisia ja kehitysmaiden yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja yhteistyökumppanien löytämiseksi. Ohjelmaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla. Sitä hallinnoi Finnfund

Liikekumppanuustukea voi hakea kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Myös kansalaisjärjestöt ja  oppilaitokset voivat hakea tukea liikekumppanuushankkeiden olennaisiin tukitoimintoihin.

Lisätietoja ohjelman toiminnasta ja tarjonnasta löydät Finnpartnershipin sivulta.

BEAM myöntää tukea innovaatioiden kehittämiseen

BEAM eli Business with Impact on Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita. Innovaatiot voivat olla uusia tuotteita, palveluja, liiketoimintamuotoja, teknologioita ja sosiaalisia innovaatioita.

Tavoitteena on samalla luoda uutta, kestävää liiketoimintaa niin Suomeen kuin kehittyvien ja kehitysmaiden markkinoille.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia. Ohjelma rahoittaa muun muassa suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia. Rahoitettavien innovaatioiden tulee edistää kehittyvien maiden hyvinvointia ja tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Tukikelpoisia maita ovat kaikki muut OECD/DAC:n kehitysapukelpoisiksi määrittelemät maat paitsi Kiina.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Se alkoi vuonna 2015. Rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja ulkoministeriöltä ja puolet ohjelmaan osallistuvilta yksityisen sektorin toimijoilta.

Tarkempia tietoja ohjelmasta ja tuen hakemisesta löydät Tekesin sivulta.

Finnfund rahoittaa yritystoimintaa

Finnfund myöntää pitkäaikaista rahoitusta kehitys- ja siirtymätalousmaiden vastuulliseen yksityiseen yritystoimintaan.

Finnfund on kehitysrahoituslaitos, jonka enemmistöomistaja on Suomen valtio. Se tarjoaa yrityksille pitkäaikaista riskirahoitusta ja investointilainoja kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä.

Finnfundin tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Rahoituksessa korostetaan kaupallisen kannattavuuden lisäksi sijoitusten myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Finnfundia pääomitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnfundin liikevoitto kasvattaa sen pääomaa. Vuonna 2016 Finnfund teki uusia rahoituspäätöksiä 152 miljoonan euron edestä ja sijoitussalkun arvo oli 356 miljoonaa euroa.

Tutustu Finnfundin toimintaan tarkemmin Finnfundin omalla sivulla.

PIF tukee kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja

Investointituki kehitysmaille (PIF) tukee kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa.

Investointihankkeiden tulee perustua kohdemaan omiin kansallisiin kehitystarpeisiin ja kohdemaalla on päävastuu hankkeen kokonaiskustannuksista. Instrumentin kautta tuetaan kehitysyhteistyövaroin investointihankkeen ostohintaa ja hankkeen rahoitukseen järjestetyn vientiluoton korkoa, jolloin investoinnin kulut kehitysmaalle alenevat merkittävästi.

Tarkemmat tiedot PIF-ohjelmasta, tuen hakemisesta ja hakuajoista löydät tältä sivulta.

Kehitysrahoittajien hankinnat - mahdollisuudet yrityksille

Kehitysrahoittajat, kuten YK, Maailmanpankki ja alueelliset kehityspankit sekä EU, rahoittavat kehittyvien maiden hankkeita vuosittain miljardeilla euroilla. Niiden lahja-, lainoitus- tai sijoitusrahoituspäätökset perustuvat monivuotisiin yhteistyöohjelmiin, joita toteutetaan rahoittajan ja vastaanottajan yhdessä sopimilla sektoreilla. 

Rahoituksesta suuri osa menee erilaisten hyödykkeiden, laitteiden ja palveluiden hankintoihin, jotka tehdään kilpailutuksen pohjalta. Pääosa hankinnoista tehdään kehitysmaissa. Kehitysmaiden markkinoilla on tarvetta kestäville, mielellään jo käytössä koetelluille ja innovatiivisille ratkaisuille, jotka auttavat maita saavuttamaan globaalit kestävän kehityksen tavoitteet. Kysyntää on luotettaville urakoitsijoille, laitetoimittajille, sekä suunnittelu- ja konsultointipalvelun tarjoajille.

Ulkoministeriö hoitaa yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja antaa tietoa järjestöjen hankintaprosesseista ja kontakteista.  Ulkomaanedustustot antavat yleistä tietoa ja välittävät kontakteja järjestöistä asemamaassaan sekä auttavat yrityksiä viranomaistapaamisten kanssa.

Myös Business Finlandin Kehittyvät Markkinat –teemaohjelma auttaa yrityksiä mukaan kehitysrahoittajien hankintoihin.

Lisätietoa kansainvälisistä hankinnoista antavat ulkoministeriön johtavat asiantuntijat Sinikka Antila ja Ilkka Räisänen. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Ulkoministeriön Opas suomalaisille yrityksille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin (pdf).

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö vahvistaa kehitysmaiden kykyä käydä kauppaa

Kehitysmaiden yksityissektorit luovat valtaosan tulevaisuuden työpaikoista ja taloudellisesta kasvusta. Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö (Aid for Trade, AfT) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden valmiuksia osallistua maailmankauppaan ja hyötyä siitä.

Tukea kohdistetaan esimerkiksi tuotantokapasiteetin kehittämiseen, sisäisen ja ulkomaankaupan vahvistamiseen, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaympäristön edistämiseen sekä taloudellisen infrastruktuurin rakentamiseen.

Yksityisen sektorin rooli kehityksessä

Lisää tietoa yksityisen sektorin roolista kehityksessä löydät täältä.

Lue lisää esitteestä "Suomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa".

Esite ulkoministeriön SlideShare-tilillä

pdfSuomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa (pdf, 2 sivua, 87 kt)

Takaisin ylös