Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Tuki EU-hankkeille

Ulkoministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen EU-rahoitusta saaneita hankkeita. Euroopan komissiolta tai muilta EU-instituutioilta kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatushankkeisiin tukea saaneet järjestöt voivat hakea ulkoministeriöltä lisätukea (ns. cofinancing) hankkeen kokonaiskustannusten kattamiseksi.

Ulkoasiainministeriön rahoitusosuus suomalaisen kansalaisjärjestön EU-hankkeessa voi olla enintään puolet järjestön vastulla olevasta kansallisesta omarahoitusosuudesta.

Saatuaan EU:lta myönteisen rahoituspäätöksen, suomalaisen kansalaisjärjestön tulee toimittaa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle järjestön nimenkirjoitukseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittama hakemus.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio EU:n myönteisestä hanketukipäätöksestä ja hankesuunnitelmasta hyväksytyssä muodossa.

Ministeriö pyrkii käsittelemään hakemuksen mahdollisimman nopeasti. Ministeriö tiedottaa järjestöä päätöksestään.

Raportoinnin osalta noudatetaan samoja ehtoja ja aikataulua kuin EU:n rahoituspäätöksessä. EU-raportointi toimitetaan samansisältöisesti myös ulkoasiainministeriöön.

Lisätietoja tuesta kansalaisyhteiskuntayksiköstä sähköpostitse: keo-30@formin.fi.

Takaisin ylös