Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut toistaiseksi pysähdyksissä

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) aloitettiin vuonna 2013 ja niitä käytiin reilut kolme vuotta, yhteensä 15 neuvottelukierrosta. Neuvottelut ovat kuitenkin olleet pysähdyksissä presidentti Trumpin kaudella.

Juuri ennen presidentti Trumpin virkakauden alkua EU:n komissio ja Yhdysvallat julkistivat yhteisen arvion TTIP-neuvottelujen edistymisestä.

Yhteenvedon mukaan neuvottelut olivat edistyneet eri alueilla eri tahtiin. Niin sanottuja konsolidoituja eli yhteisiä tekstejä on koossa 15. Kaikkiaan TTIP-neuvotteluaiheita on kaksinkertainen määrä. EU antoi lähes kaikista aiheista tekstiehdotuksensa, jotka ovat julkisia asiakirjoja ja nähtävissä komission verkkosivulla. Ehdotuksiin on liitetty myös selittävä tekstiosuus.

Tähän mennessä tullitarjoukset kattavat 97 prosenttia tullinimikkeistä. Herkimmistä tuotteista, joihin kuuluu esimerkiksi maataloustuotteita, ei ole vielä neuvoteltu. Keskusteluja tulee jatkaa myös yritysten pääsystä osapuolten julkisten hankintojen piiriin.

Markkinoillepääsyn osalta palvelukauppa on merkittävä kysymys, jonka suhteen osapuolilla on yhä varsin erilaisia näkemyksiä.

Paluu neuvotteluihin ei ole näköpiirissä

Jatkoneuvotteluja edellytetään lisäksi muun muassa seuraavissa aiheissa näkemyserojen kaventamiseksi: terveys- ja kasvinsuojelutoimet, avoimuus standardisointimenettelyissä, tarpeettomien testausmenettelyjen vähentäminen, julkisuudessa paljon esillä ollut investointisuoja ja riitojenratkaisumekanismi sekä vahvat velvoitteet ympäristönsuojelun ja työelämän oikeuksien osalta.

Pisimmälle neuvotteluissa päästiin pk-yrityksiä koskevan luvun, tullaus- ja kauppamenettelyjen sekä kilpailupolitiikan osalta. Sääntelykysymyksissä edettiin teknisellä tasolla syksyn 2016 aikana. Lisäksi EU ja Yhdysvallat ovat edistyneet merkittävästi erillisen lääkesektorin sopimuksen osalta.

Suomen kanta TTIP-neuvotteluihin on ennallaan: tavoittelemme edelleen kunnianhimoista ja tasapainoista sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Tässä vaiheessa edellytyksiä palata neuvotteluihin ei näytä kuitenkaan vielä olevan.

Lisätietoja:
Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto, lähetystöneuvos Marja Kuosmanen, p. 0295 350 110

Tämä dokumentti

Päivitetty 22.1.2018

Takaisin ylös