Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Team Finland – tjänster för att främja finsk export och internationaliserin

Utrikesministeriet och Finlands utrikesrepresentation erbjuder finländska företag mångsidiga tjänster i hemlandet och utomlands för att främja export och internationalisering. Företagen kan utnyttja våra nästan 100 ambassaders och konsulats sakkunskap, nätverk och prestige.

Foto: Sinikka Antila

Handelspolitisk påverkan och marknadstillträde

De handelspolitiska experterna vid utrikesministeriet och på ambassaderna arbetar för förbättra finländska företags affärsmöjligheter. Det är ett långsiktigt jobb som siktar på att stärka det normbaserade internationella handelssystemet och på att sänka och avskaffa olika handelshinder, särskilt inom de sektorer där våra företag är konkurrenskraftiga.

Utrikesministeriet identifierar de rätta påverkanskanalerna och lyfter aktivt fram företagens intressen i frågor som rör marknadstillträde. Påverkansarbetet förutsätter att företagen definierar sina behov och målsättningar på förhand, antingen själva eller genom intresseorganisationer, så att dessa intressen kan föras fram och drivas i olika förhandlingsprocesser i EU och bilateralt med andra länder.

Utrikesministeriet och ambassaderna kan också hjälpa företag lösa akuta problem som rör marknadstillträde. Våra ambassader och konsulat samarbetar systematiskt med Europeiska kommissionen och EU:s delegationer för att undanröja handelshinder.

Knyta kontakter

Finlands ambassader och konsulat hjälper företag att knyta kontaker med lokala aktörer och potentiella samarbetspartner.

Företagen kan använda ambassadernas lokaler för att skapa en pålitlig image och underlätta kontakterna. I praktiken kan det innebära olika slag av evenemang för att marknadsföra sig och skapa nätverk. Evenemangen kan variera från arbetsluncher och middagar till seminarier och workshoppar där ambassadens chef eller hens ställföreträdare är värd. Om ambassadchefen eller en högt uppsatt tjänsteman från utrikesministeriet deltar, till exempel med ett kort välkomsttal, kan det bidra med en viss prestige till företagets evenemang. På detta sätt kan företaget öka sin trovärdighet och synlighet på målmarknaden.

Ambassaderna kan också hjälpa att knyta kontakter till myndigheter i mållandet, till exempel gällande offentliga upphandlingar. Ambassaderna kan skriva rekommendationsbrev eller introducera företaget till lokala konsulter.

Team Finland-resor är ett effektivt sätt att skapa kontakter på intressanta marknader. Utrikesministeriet arrangerar regelbundet Team Finland-resor utifrån företagens behov och intressen, och i samarbete med olika organisationer. År 2016 ordnades över 40 Team Finland-resor.

Information

Av Finlands ambassader och konsulat kan företag få allmän information om mållandet och olika former av stöd beroende på företagets behov. I och med Team Finland-nätverkets gemensamma system för kundhantering kan utrikesministeriet erbjuda ännu bättre skräddarsydda tjänster.

Utrikesministeriets nätverk av ambassader och konsulat producerar offentliga rapporter där stationeringslandets förhållanden granskas, också med tanke på företagens verksamhet. Rapporterna finns på utrikesministeriets webbplats. Ambassaderna och konsulaten producerar också aktuell information om marknadsmöjligheter inom specifika sektorer och om konkreta försäljningsmöjligheter (sales lead) på Team Finland-webbplatsen marketoppotunities.fi.

Utrikesministeriet erbjuder också företag information om internationella organisationers och utvecklingsbankers offentliga upphandlingar.

Finansieringsmöjligheter på tillväxtmarknader

Utrikesministeriet stöder finansieringsinstrument för den privata sektorn med utvecklingsmedel för att stödja finländska företags partnerskap och affärsmöjligheter i utvecklingsländer. Utrikesministeriet erbjuder också information och rådgivning om olika finansieringstjänster: Finnfunds finansiering, BEAM-programmets innovationsfinansiering, Finnpartnerships stöd för partnerskap och utrikesministeriets investeringsstöd för utvecklingsländer.

Utrikesministeriet medlem i Team Finland

Utrikesministeriet samarbetar intensivt med de andra organisationerna i Team Finland. Vid behov styr vi företagen vidare till Finpros, Tekes eller Finnveras tjänster så att företagen inte behöver fråga om samma sak flera gånger.

Den nya organisationen Business Finland förenar Finpros och Tekes tjänster och förbättrar Team Finlands förmåga att skräddarsy tjänster för företag i hemlandet och utomlands.

Ta kontakt!

Ta kontakt med utrikesministeriet på adressen teamfinland(a)formin.fi eller direkt med ambassaden i ditt målland. Kontaktuppgifterna hittar du här: Länder A-Ö. Team Finland-ambassadören Okko-Pekka Salmimies ger mer information om våra tjänster, tfn 0295 351 454

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Du kan också fylla i formuläret på webben. Team Finlands experter kan då preliminärt bedöma ditt företags servicebehov och tar sedan kontakt för att skräddarsy en lämplig servicehelhet.

Takaisin ylös