Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingssamarbetets finansieringsobjekt

På dessa sidor kan du bekanta dig med de program och projekt som finansieras med Finlands anslag för utvecklingssamarbete. Med hjälp av finansieringsuppgifterna kan du följa med hur och var Finlands utvecklingssamarbetsmedel används.

Kehitysyhteistyön rahoituskohteet. Haiti. Kuva: UN Photo/Logan AbassiAtt publicera uppgifter om finansieringsobjekten ökar utvecklingssamarbetsförvaltningens genomskådlighet och den tillgängliga informationen om var och hur Finlands utvecklingssamarbetsmedel används. Skolelever deltog i att plantera träd i Haiti 2011. Bild: UN Photo/Logan AbassiCC BY-NC-ND 2.0

Då ett finansieringsbeslut fattas för ett visst projekt eller program publiceras informationen på denna webbplats. Här finns finansieringsbesluten från och med 2012.

Efter att finansieringsbeslutet fattats börjar projektet eller programmet genomföras i praktiken. Projekt har en viss längd, och de kan ingå i ett större program. Ett program kan innehålla flera projekt som främjar programmets målsättningar. Uppgifterna om finansieringsobjekten finns kvar på denna webbplats under ett års tid efter att finansieringen upphört.

Bland annat följande information ges om finansieringsobjekten: beskrivning, målland, målsättningar, sektor, typ av stöd, projektets webbplats, särskild målgrupp samt finansieringsbeslutets datum och summa. Alla uppgifter anges inte för alla projekt.

Uppgifterna om finansieringsobjekten innehåller även en e-postadress för ytterligare information.

Nedan ser du de senaste finansieringsobjekten. Du kan även bekanta dig med finansieringsobjekten enligt målland, målregion, målsättningar, sektor, typ av stöd eller särskilda målgrupp i menyn till vänster.

Genom att publicera uppgifterna om finansieringen ökar Finlands utvecklingssamarbetsförvaltnings genomskådlighet.

I anvisningarna kan du läsa mer om finansieringsobjektens klassificeringar.

Detta dokument

Uppdaterat 16.2.2016

Takaisin ylös