Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för informations- och tjänstehantering

Till enhetens uppgifter hör

 • förvaltning av utrikesförvaltningens IT-arkitektur som helhet
 • förvaltning och genomförande av IT-projekt.

Fax:

 • fax +358 9 160 565 11

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för informations- och tjänstehantering
PB 453
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3 KAB4
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392544
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Jyrki Paloposki
 • Enhetschef
 • tfn +358 295 350 517
Ritva Flinkman
 • Systemchef
 • tfn work +358 295 350 744
Kristiina Asp
 • Sakkunnig
 • tfn work +358 295 350 502
Sirpa Astala
 • Specialplanerare
 • tfn work +358 295 350 503
Timo Ikonen
 • Systemansvarig, ärendehanteringssystemet AHA
 • tfn work +358 295 351 339
Teemu Koho
 • Systemplanerare
 • tfn work +358 295 350 509
Antti Lehto
 • Specialplanerare
 • tfn +358 295 550 5963
Anu Mikkola
 • Specialplanerare
 • tfn work +358 295 350 513
Leena Mikkonen
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351 327
Mikko Mutka
 • Planerare för informationstjänster
 • tfn work +358 295 351 598
Sisko Peltonen-Sirén
 • Teamledare, utveckling av ärendehantering och dokumentbaserad informationshantering
 • tfn work +358 295 350 518
Sirpa Rehn
 • Inspektör
 • tfn work +358 295 350 506
Tarja Salminen
 • Systemansvarig, SharePoint
 • tfn work +358 295 350 521
Juha Tuomainen
 • Systemplanerare, arbetsstationsmiljö
 • tfn work +358 295 351 479
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 9.3.2018

Takaisin ylös