Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Apulaisasiantuntijatehtävät

Ulkoministeriö rahoittaa vuosittain suomalaisia apulaisasiantuntijoita (Junior Professional Officer, JPO)  YK:n ja sen alaisten järjestöjen, kansainvälisten rahoituslaitosten ja eräiden tutkimus-järjestöjen palvelukseen.

Asiantuntijoita sijoitetaan Suomen kahden välisen yhteistyön kumppanimaissa sijaitsevien järjestöjen maatoimistoihin sekä muihin kehitysmaihin, joissa monenkeskiset järjestöt toimivat täydentäen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä.

Osa apulaisasiantuntijoista sijoitetaan järjestöjen päämajatehtäviin. Tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen selonteon linjaukset. Apulaisasiantuntijakauden pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Edellytykset

Apulaisasiantuntijatehtäviin hakevilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä toisen YK:n virallisen kielen (ranska, espanja, arabia, venäjä, kiina)  tuntemusta.

Hakijoilla tulee lisäksi olla vähintään 2 vuotta koulutustaan vastaavaa työkokemusta. Tehtävien koulutuksellisesta luonteesta johtuen yläikäraja apulaisasiantuntijatehtäviin hakeutuville on 32 vuotta.

Valmennuskurssit kehitysyhteistyötehtäviin lähteville

Apulaisasiantuntijatehtäviin valitut henkilöt voivat osallistua ennen lähtöään ulkoministeriön järjestämälle kehityspolitiikan ja -yhteistyön peruskurssille, jolla tutustutaan Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja kehitysyhteistyön muotoihin.

Avoimista  Suomen rahoittamista apulaisasiantuntijatehtävistä ilmoitetaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

Yhteystiedot:

Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö

Takaisin ylös