Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Malawi

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Malawin diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1986. Suomen edustusta hoidetaan nykyisin Lusakan suurlähetystöstä. Suomella ei ole tällä hetkellä Malawissa kunniakonsulia.

 

Suomella on ollut Malawin kanssa 1990-luvulla pienimuotoista kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, ja 2000-luvulla Suomi tuki Malawin metsäohjelmaa. Tuki päättyi vuonna 2004 Suomen keskittäessä yhteistyötään harvempiin maihin. Malawi ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajamaihin, mutta suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on perinteisesti ollut hankkeita Malawissa. Suomi myös pyrkii tukemaan Malawin demokraattista kehitystä tukemalla hyvää hallintoa Lusakan suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista. Suomi tukee Malawia myös EU:n ja monenkeskisten kanavien kautta sekä Malawi saa Suomen välillistä tukea alueellisten hankkeiden kautta.

 

Kauppa Malawin ja Suomen välillä on vähäistä. Malawista tuodaan Suomeen pääosin sokeria ja vähäisemmässä määrin tupakkaa ja kahvia. Suomen vienti on moninkertainen tuontiin nähden.

 

Suomalaisia on Malawissa alle kymmenen.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Lusaka

Päivitetty 25.6.2014

Takaisin ylös