Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Irak

EU-politiikka

EU-politiikka

Euroopan unioni on pyrkinyt tiivistämään suhteitaan Irakiin sekä poliittisella että kaupallisella sektorilla. EU ja Irak saivat marraskuussa 2009 päätökseen neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (PCA, Partnership and Cooperation agreement). Sopimuksella luodaan puitteet kaupalle, laaja-alaiselle yhteistyölle ja säännölliselle poliittiselle dialogille. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2010 aikana. Kyseessä on ensimmäinen kahdenvälinen sopimus EU:n ja Irakin välillä ja sen vuoksi merkittävä edistysaskel suhteiden kehityksessä.
Sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu.

 

Irakin voidaan odottaa muodostuvan EU:lle merkittäväksi kauppakumppaniksi maan turvallisuustilanteen parannuttua. Irakilla on huomattavaa taloudellista potentiaalia, muun muassa maailman kolmanneksi suurimmat öljyvarannot Saudi-Arabian ja Iranin jälkeen. EU:n ja Irakin välisissä keskusteluissa esillä ovatkin olleet yhteistyömahdollisuudet etenkin energiasektorilla. Osapuolet tekivät tammikuussa 2010 strategista energiakumppanuutta koskevan aiepöytäkirjan.

EU ja Irak

Euroopan unionin ja Irakin välillä ei ole tällä hetkellä kahdenvälistä sopimusta, vaan suhteet perustuvat vuonna 2005 annettuun yhteiseen poliittiseen julistukseen. Julistuksen mukaan EU ja Irak pyrkivät vakaaseen, yhtenäiseen, vauraaseen ja demokraattiseen Irakiin, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. EU on vuoden 2003 jälkeen tukenut Irakin jälleenrakentamista ja humanitaarista tilannetta yli 1094 miljoonalla eurolla. EU on tukenut myös Irakin poliittista järjestelmää, oikeusjärjestelmää ja vaalien järjestämistä.


Nyt kyseessä oleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ensimmäinen kahdenvälinen sopimus EU:n ja Irakin välillä ja sen vuoksi merkittävä edistysaskel suhteiden kehityksessä. 
EU pitää Irakia merkittävänä poliittisena toimijana sekä tärkeänä kauppakumppanina ja pyrkii lähentämään suhteitaan Irakiin laajasti eri aloilla. EU:n tavoitteena on myös tukea Irakin sisäistä vakauttamista sekä auttaa sen alueellisten suhteiden rakentamisessa.


EU pitää läheisiä kauppasuhteita tärkeänä osana Irakin jälleenrakentamista ja kehittämistä. EU:n ja Irakin välisellä kaupalla on suuri kasvupotentiaali. Kaupan kasvu hyödyttäisi molempia osapuolia. EU on Irakille merkittävä kauppakumppani jo tällä hetkellä, toiseksi tärkein Yhdysvaltojen jälkeen, ja sen kauppa EU:n kanssa on ollut ylijäämäistä. Vuonna 2008 Irakin yhteensä 9,12 miljardin euron suuruisesta tuonnista EU:hun yli 99 prosenttia oli öljyä.  EU:n vienti Irakiin oli vuonna 2008 yhteensä 1,69 miljardia euroa.

 

EU on osallistunut aktiivisesti vuodesta 2003 lähtien Irakin kriisin ratkaisuun, parlamenttivaalien järjestämiseen, siviilikriisinhallintaan sekä jälleenrakentamiseen.

 

EU:n tuki Irakille vuonna 2003 - 2010 on 1094 miljoona euroa.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ulkoasianministeriö, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö Helsinki

Päivitetty 1.12.2010

Takaisin ylös