Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Suomi Afganistanissa

Suomen tavoitteita Afganistanissa edistetään pitkäjänteisesti kehitysyhteistyöllä, humanitaarisella avulla sekä siviili- ja sotilaallisella kriisinhallinnalla. Vakaa ja rauhallinen Afganistan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita, on Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön etu.

Suomen päämäärät Afganistanissa pohjautuvat kansainvälisen yhteisön ja Afganistanin hallituksen hyväksymään kokonaisvaltaiseen strategiaan. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä hallituksen, muiden avunantajien ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Afganistanin haasteet ovat valtavat, mutta maa on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. Talouskasvu on ollut voimakasta, merkittävää infrastruktuuria on rakennettu ja terveydenhuolto on kehittynyt. Lasten ja erityisesti tyttöjen mahdollisuudet käydä koulua ovat parantuneet oleellisesti.

Lukutaitoisten määrä on yli kaksinkertaistunut, ja tiedonvälitys on varsin vapaata. Afganistanin ihmisoikeustilanne on lähtötilanteeseen nähden parantunut huomattavasti neljässätoista vuodessa. Naiset ovat saaneet lisää oikeuksia ja heidän koulutus- ja terveydenhuoltomahdollisuutensa ovat parantuneet.

Suomi tukee Afganistania FIN

pdfSuomi (PDF / 45 KB)

pdfEnglish (PDF / 45 KB)

pdfSvenska (PDF / 45 KB)

pdfDari (PDF / 45 KB)

pdfPashto (PDF / 45 KB)

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Eteläisen Aasian yksikkö

Päivitetty 24.7.2017

Takaisin ylös