Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Allmänhetstjänster

Allmänhetstjänster

Till allmänhetstjänsternas uppgifter hör:

 • konsulära ärenden, pass- och visumärenden och legaliseringar
 • övriga myndighetsuppgifter och handräckning
 • samordning av migrationsverkets och arbetskraftsmyndigheternas tillståndsärenden vid beskickningarna och
 • val som förrättas utomlands.

Till allmänhetstjänsterna hör enheten för konsulära ärenden samt enheten för inrese- och passärenden.

Postadress:

Utrikesministeriet
Allmänhetstjänster
PB 423
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Avdelningschef

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Allmänhetstjänster
PB 423
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Personal

Pasi Tuominen
 • Chef för allmänhetstjänster
 • tfn +358 295 351 202
Laura Sarpalehto
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 9 160 557 37
Katja-Marika Puittinen
 • Processägare, immigration processer
 • tfn work +358 295 350 520
Sari Aho
 • tfn work +358 295 351 924
Raisa Rautala
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351 970
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.
Takaisin ylös