Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Kansainväliset vaalitarkkailutehtävät

Suomi on ollut vuosia aktiivisesti mukana kansainvälisessä vaalitarkkailutoiminnassa, ensin Yhdistyneiden kansakuntien sekä sittemmin Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kautta.

Kansainvälinen vaalitarkkailu

Ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö asettaa suomalaisia ehdolle sekä EU:n että Etyjin (OSCE/ODIHR) vaalitarkkailumissioihin.

Suomen osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun vuonna 2016
Suomen osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun vuonna 2016.

Lopullisen valinnan ehdokkaiden joukosta sekä lyhytaikaisiin (1–2 viikkoa) että pitkäaikaisiin (1–2 kuukautta) tehtäviin tekee kuitenkin aina kumpikin järjestö itse omien valintakriteeriensä pohjalta. Järjestöt myös rajaavat etukäteen kulloinkin eri maista asetettavien ehdokkaiden määrää.

Suomesta lähetettyjä vaalitarkkailijoita on viime vuosina eri missioihin ollut vuositasolla yhteensä alle 100, yksittäisiin tarkkailumissioihin lähetettävien määrät ovat varsin pieniä.

Jos olet kiinnostunut vaalitarkkailusta, hakeudu tehtäviin oma-aloitteisesti. Suomalaisia, kriteerit täyttäviä ehdokkaita on pääsääntöisesti ollut runsaasti, ja ulkoministeriö kannustaa motivoituneita ehdokkaita hakeutumaan tehtäviin. UM asettaa ehdokkaat tarkkailua suorittavien järjestöjen valintakriteerien perusteella.

Ehdokasvalinta tehdään kuhunkin missioon halukkaiksi ilmoittautuneiden joukosta. Ehdolle pyritään asettamaan erilaisen taustan omaavia tarkkailijoita sekä antamaan myös nuorille ja ensikertalaisille mahdollisuus osallistua.

Ulkoministeriö ottaa ehdokasvalinnoissaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon. Pääsääntöisesti sama tarkkailija lähetetään vain yhteen missioon vuodessa.

Koska vaalivalvonta tapahtuu usein maissa, joissa tilanne ei ole vakaa ja vaalien alla saattaa esiintyä myös levottomuuksia, pitää hakijalla olla valmiudet selvitä ongelmallisistakin tilanteista.

Tarkkailijan on lisäksi varauduttava tiukkaan aikatauluun ja pitkiin työpäiviin vaikeissakin olosuhteissa. UM järjestää valituiksi tulleille henkilöille ohjeistustilaisuuksia tulevaan tehtävään liittyen.

Tehtävään lähtö lopullisen päätöksen jälkeen tapahtuu usein erittäin lyhyellä varoitusajalla. Tehtäviin haluavien on huomioitava, että heidän tulee kyetä irrottautumaan tarkkailutehtävään nopeasti koko tehtävän keston ajaksi. Hakijan on pyydettäessä toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

EU-vaalitarkkailu

EU:n vaalitarkkailudelegaation autonkuljettaja antaa äänensä Kongon demokraattisen tasavallan presidentin- ja kansanedustajavaaleissa 28.11.2011. Kuva: Heikki RautvuoriEU:n vaalitarkkailudelegaation autonkuljettaja antaa äänensä Kongon demokraattisen tasavallan presidentin- ja kansanedusta-javaaleissa 28.11.2011.
Kuva: Heikki Rautvuori

Suomalaisia on ollut EU-vaalitarkkailijoina jo 18 vuoden ajan, kaiken kaikkiaan noin 125 maassa. Vuonna 2016 Suomesta osallistui EU-vaalitarkkailuun 15 henkilöä kuudessa eri missiossa.

Vaalitarkkailutehtävä voi olla joko lyhytaikainen (STO) eli noin kaksi viikkoa tai pitkäaikainen (LTO) eli noin 2 kuukautta.

Pääsääntöisesti kaikilta EU-vaalitarkkailijoilta edellytetään aiempaa kansainvälistä vaalitarkkailukokemusta muista yhteyksistä, esimerkiksi Etyjistä, mutta myös muu vankka kansainvälinen kokemus voidaan katsoa riittäväksi.

Muita tarkkailijoiden valintakriteerejä ovat mm. vaalitarkkailukoulutukseen osallistuminen, kehitysmaatuntemus, kokemus/työskentely kansainvälisissä järjestöissä sekä kielitaito. Esimerkiksi ranskan-, portugalin- tai espanjankielisissä maissa mission työkielenä on kyseisen maan kieli.

Lisäksi tarkkailijoilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta tehtävässään ja sitoutumista sekä demokratiaan että ihmisoikeuksiin. Tarkkailutehtäviin valittaessa huomioidaan myös esimerkiksi sekä EU:n että erilaisten vaalilainsäädäntöjen tuntemus.

EU-vaalitarkkailussa painopistealueita ovat Afrikka, Etelä-Amerikka sekä Lähi- ja Kaukoitä.

EU:n vaalitarkkailijoiksi haluavien on rekisteröidyttävä sähköisesti osoitteessa https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8243/become-observer_en

Rekisteröitymisen jälkeen annamme lisätietoja sähköisesti.

Lisätietoja:
May-Len Svenskberg
puh. 0295 351756, 050 439 1596
sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, POL-10
puh: 0295 351186, 050 311 2175 (Tuula Cowen)
sähköposti: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Etyj-vaalitarkkailu

Äänestäjiä Tadžikistanin parlamenttivaaleissa 28.2.2010 (kuva ulkoministeriö)Äänestäjiä Tadžikistanin parlamentti-vaaleissa 28.2.2010. Kuva: ulkoministeriö

Vuonna 2016 Suomesta osallistui Etyj-vaalitarkkailuun 50 henkilöä kymmenessä eri missiossa.

Tarkkailijoita on vuosittain yhteensä noin 25–40. Etyj-vaalitarkkailutehtävä voi olla lyhytaikainen (STO) eli noin 7–9 päivää tai pitkäaikainen (LTO) eli noin kuukauden.

Lyhytaikaisiin Etyj-vaalitarkkailutehtäviin voidaan valita myös ensikertalaisia, pitkäaikaisiin tehtäviin vaaditaan aiempaa vaalitarkkailukokemusta.

Etyjin valintakriteerejä ovat mm. erilaisten vaalikäytäntöjen ja poliittisten järjestelmien tuntemus, kyky ymmärtää englanninkielisiä lakitekstejä sekä kokemus yhteistyöstä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Myös diplomaattisuus ja joustavuus, toimintakyky vaativissa olosuhteissa sekä hyvä terveys kuuluvat kriteereihin. Kohdealueen tuntemus, vaalitarkkailu- ja muu kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi.

Etyjin alueella järjestettävät vaalit ovat nähtävissä järjestön verkkosivulla julkaistavassa vaalikalenterissa. Läheskään kaikkiin vaaleihin (etenkään EU-maihin) Etyj ei kuitenkaan lähetä vaalitarkkailumissiota.

Jos olet kiinnostunut Etyj-vaalitarkkailusta, ilmoittaudu sähköisesti osoitteeseen vaalitarkkailu.UM@formin.fi. Ilmoituksessa tulee olla etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Tämän jälkeen lähetämme lisäohjeita sekä ilmoituksen aina kun vaalitarkkailumission tehtävät avataan haettavaksi.

Lisätietoja:
Tuula Cowen
puh. 0295 351186, 050 311 2175,
sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, POL-10
puh: 0295 351756, 050 439 1596 (May-Len Svenskberg),
sähköposti: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö

Päivitetty 5.5.2017

Takaisin ylös