Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands representationer vid internationella organisationer

Finland har ständiga representationer vid följande internationella organisationer och samarbetsorgan:

 • Europeiska unionen (EU) i Bryssel
 • Europarådet (ER) i Strasbourg
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris
 • Förenta nationerna (FN) i New York och Genève samt vid
 • Världshandelsorganisationen (WTO) och andra internationella organisationer i Genève.


Finlands har en särskild representation vid:

 • Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) i Bryssel.

Dessutom har Finland en ständig representant vid:

 • FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) i Paris
 • FN:s internationella organ i Wien: Internationella atomenergiorganet (IAEA) och den internationella beredningskommissionen för organisationen för det fullständiga provstoppsavtalet (CTBTO)
 • FN:s organisation för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i Haag
 • FN:s miljöprogram (UNEP) i Nairobi
 • FN:s center för boende- och bebyggelsefrågor (Habitat) i Nairobi
 • Afrikanska unionen (AU)
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Detta dokument

Sidansvarig Enheten för kommunikation

Uppdaterat 13.8.2014

Takaisin ylös