Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeusvalitukset kansainvälisille elimille

Turvatut ihmisoikeudet

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat kansalaisille ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

Tälläisiä oikeuksia ovat mm. oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeussuojaan ja koulutukseen sekä perhe-elämän, kodin ja kirjeenvaihdon loukkaamattomuus, ajatuksen- ja uskonvapaus, ilmaisunvapaus, kokoontumis- ja liikkumisvapaus.

Lainkäyttö- ja tutkintaelimet

Ihmisoikeusvalituksia käsitellään YK:n ja EN:n alaisissa lainkäyttö- ja tutkintaelimissä. Näiden elinten toimivalta perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka Suomi on allekirjoittanut ja saattanut kansallisesti voimaan.

Ihmisoikeusvalitukset

Mikäli kansallinen (suomalainen) viranomainen toiminnallaan loukkaa henkilön sopimuksella turvattua ihmisoikeutta, voi yksityinen henkilö tai oikeushenkilö tehdä ihmisoikeusvalituksen (Suomen) valtiota vastaan.

Edellytys valituksen tekemiselle kansainväliselle lainkäyttö- ja tutkintaelimelle on kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti se, että kaikki asiaa koskevat kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty. Yleensä tämä tarkoittaa oikeusprosessin viemistä ylimpiin oikeusasteisiin saakka (korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus).

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Päivitetty 21.11.2013

Europan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja

LisääTilaa:
Takaisin ylös