Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Venäjä

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Haastava kansainvälinen poliittinen tilanne on heijastunut myös Suomen ja Venäjän väliseen yhteistyöhön. Kahdenvälistä poliittista vuoropuhelua käydään molemmille maille tärkeistä kahdenvälisistä ja kansainvälisistä aiheista. Viranomaisyhteistyötä jatketaan ja myös kansalaisjärjestöjen välinen yhteydenpito on tärkeää.

 

Suomen ja Venäjän kahdenväliset suhteet ovat laaja-alaiset. Yhteistyöalueita ovat muun muassa kauppa ja investoinnit, liikenne ja logistiikka, rajaliikenne, energia ja energiatehokkuus, innovaatiot ja teknologia, rakentaminen, metsä- ja ympäristösektorit, oikeusalan yhteistyö sekä kulttuuri ja koulutus. Suomen ja Venäjän välillä on voimassa yli 70 valtiosopimusta.

 

Venäjään kohdistuvat EU:n pakotteet otettiin käyttöön vuonna 2014. Syynä olivat Ukrainan konflikti ja Krimin laiton liittäminen Venäjään. Voimassa olevista EU:n pakotteista on tietoa ulkoasiainministeriön verkkosivulla. Venäjä puolestaan otti käyttöön vastapakotteita ja tuonnin rajoitteita, joilla on ollut vaikutusta joidenkin suomalaisyritysten Venäjän-vientiin.

 

Venäjällä Suomea edustavat Moskovassa toimiva suurlähetystö sekä Pietarin-pääkonsulaatti ja sen alaisuudessa toimivat Petroskoin ja Murmanskin toimipisteet.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Venäjän heikko taloustilanne on vaikuttanut viime vuosina kielteisesti Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. Tästä huolimatta Venäjä on edelleen Suomelle keskeinen kauppakumppani.

 

Vuonna 2016 Venäjä oli Suomen kolmanneksi tärkein tuontimaa. Venäjän-tuonnin arvo oli 6,1 mrd euroa, mikä oli 11,2% Suomen kokonaistuonnista. Vientimaana Venäjä oli viidenneksi tärkein. Venäjän-viennin arvo vuonna 2016 oli 3 mrd euroa, mikä oli 5,7% Suomen kokonaisviennistä.

 

Suomen ja Venäjän välillä toimii vuonna 1992 perustettu hallitustenvälinen talouskomissio, jonka tehtävänä on edistää liiketoimintailmapiiriä, poistaa kaupan ja investointien esteitä, tarkastella yhteisiä hankkeita ja luoda yhteyksiä yritysten välille. Talouskomissiossa ei käydä kauppaneuvotteluja.

 

Talouskomission alaisuudessa toimii 15 eri alojen työryhmää, joiden vetovastuu on eri ministeriöillä ja elinkeinoelämän järjestöillä, sekä 10 aluetyöryhmää. Talouskomission vastuuministeriö Suomessa on ulkoministeriö ja Venäjällä talouskehitysministeriö.

 

Talouskomission viimeisin kokous järjestettiin marraskuussa 2016 Moskovassa.

 

 

Investoinnit

 

Venäjällä toimii arviolta yli 400 suomalaisyritystä ja ne työllistävät noin 40 000 henkilöä. Suomalaisinvestointien arvo Venäjällä on noin 12 miljardia euroa. Tämän lisäksi Venäjän-vientiä harjoittaa noin 4000 yritystä ja tuontia 1300 yritystä.

 

Suurin yksittäinen suomalaisinvestoija Venäjällä on Fortum, joka tuottaa sähköä ja lämpöä Uralilla ja Länsi-Siperiassa. Muut merkittävät suomalaisinvestoinnit ovat kohdistuneet logistiikka-, puunjalostus- ja rakennussektoreille sekä vähittäiskauppaan ja palvelusektorille. Myös elintarviketeollisuuden investoinnit ovat kasvussa.

 

Alueellisesti suomalaisyritysten investoinnit ovat keskittyneet erityisesti Pietariin ja muualle Luoteis-Venäjälle sekä Moskovan seudulle, mutta myös muihin Venäjän miljoonakaupunkeihin.

 

 

Liikkuvuus

 

Suomi ja Venäjä ovat kehittäneet rajanylitysten sujuvuutta sekä raja- ja tulliviranomaisten yhteistyöllä että raja- ja liikenneinfrastruktuuria parantamalla. Allegro-junalla Helsingin ja Pietarin väli taittuu kolmessa ja puolessa tunnissa.

 

Suomen ja Venäjän välillä on voimassa viisumivelvollisuus. Venäjä on kuitenkin yksipuolisesti myöntänyt risteilymatkustajille tietyin ehdoin 72 tunnin viisumivapauden.

 

Vuonna 2016 Suomi myönsi noin 465 000 viisumia Venäjällä. Venäläisturistien määrä oli korkeimmillaan vuonna 2013, jolloin Suomi myönsi Venäjällä lähes 1,5 miljoonaa viisumia. Venäjän talouden taantuma ja ruplan heikko kurssi selittävät myönnettyjen viisumien määrän vähentymisen vuosina 2013–2016. Loppuvuodesta 2016 viisumimäärät kääntyivät jälleen kasvuun.

 

Moskovan, Pietarin, Petroskoin ja Murmanskin edustustojen lisäksi Suomella on Venäjällä 23 ulkoistettua viisuminannon asiakaspalvelupistettä. Yli 90 prosenttia Suomen Venäjällä myöntämistä viisumeista on pitkiä monikertaviisumeita, mikä edistää matkailun kehittämistä.

Kulttuurisuhteet

Venäjä on Suomelle tärkeä kulttuurivaihdon ja -viennin kohdemaa. Suomalaista kulttuuria tunnetaan parhaiten Luoteis-Venäjällä. Matkailu, taiteilijavaihto ja mediajulkisuus ovat laajentaneet Suomen tuntemusta muuallakin maassa.

 

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään vuosittain. Vuonna 2016 foorumi järjestettiin Tampereella ja vuonna 2017 Pietarissa. Kulttuurifoorumin järjestäjänä toimii Suomessa Suomi–Venäjä-seura ja päärahoittajana Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.  

 

Suomen Pietari-säätiön hallinnoima Suomen Pietarin instituutti edistää suomalaista kulttuuria Pietarissa. Suomi-talo on suomalaisen kulttuurin, tieteen ja bisneksen keskus Pietarissa. Talo sijaitsee keskustassa vuonna 1847 valmistuneessa Pyhän Marian kirkon kirkkokartanossa, jossa jo autonomian aikana toimi suomalainen koulu. Saneerauksen valmistuttua vuonna 2010 taloon muutti jälleen Pietarin suomalainen koulu sekä useita muita suomalaisia organisaatioita.

 

Suomalaisten opiskelu Venäjällä

 

Suomalaiset voivat hakeutua opiskelemaan Venäjälle joko oman oppilaitoksen tarjoaman vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti suoraan venäläiseen oppilaitokseen. Suurimpia vaihto-ohjelmia ovat FIRST (Finnish Russian Student and Teacher Exchange Programme) ja North2North. Lisäksi monella korkeakoululla on kahdenvälisiä sopimuksia venäläisten oppilaitosten kanssa (mm. Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistoilla). Lisätietoa saa omalta oppilaitokselta.

 

Venäjän valtion apurahan hakumenettely ja hakuaika: http://www.cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille/venajan_valtion_apurahat

 

CIMO, Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille:

http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu

 

Maailmalle.net -sivustolta löytyy tietoa suomalaisten opiskelijoiden kokemuksista ulkomailla opiskelusta ja työskentelystä muiden muassa Venäjällä.: http://www.maailmalle.net/kokemuksia_maailmalta/kokemustarinoita

Suomalaiset, suomen kieli

 

Vierailut

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ulkoasiainministeriö Venäjän yksikkö

Päivitetty 28.9.2017

Takaisin ylös