Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Uruguay

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomi ja Uruguay jakavat samankaltaisen, hyvinvointivaltiota ja avoimen talouden periaatteita vaalivan arvopohjan. Tämä on näkynyt muun muassa samanmielisyytenä kansainvälisissä järjestöissä.  Maiden välit ovat jo pitkään olleet erinomaiset ja yhteistyö monialaista. Uruguay tunnusti Suomen itsenäisyyden elokuussa 1919 ja diplomaattisuhteet solmittiin maaliskuussa 1935. Suomea edustaa Uruguayssa Suomen Argentiinan-suurlähettiläs. Lisäksi Suomella on kunniakonsuli maan pääkaupungissa Montevideossa. Uruguay avasi suurlähetystön Helsingissä vuonna 2013.

 

Suomen ja Uruguayn välinen kauppa kasvoi merkittävästi vuosina 2006–2007, Metsä-Botnian (nyk. UPM) vuonna 2005 aloitetun sellutehdashankkeen aikana. UPM:n ja myöhemmin myös Stora Enson huomattavat sellutehdasinvestoinnit ovat tehneet maasta Suomelle kokoaan merkittävämmän taloudellisen kumppanin. Suomesta on näiden metsäalan investointien myötä tullut Uruguayssa hyvin tunnettu ja maamme herättää koko ajan lisääntyvää positiivista kiinnostusta. Vierailuvaihto Uruguayn kanssa on ollut tasaista ja kulttuurivaihto vilkasta. Uruguayssa on historiallisesti asunut vain vähän suomalaisia. Sellutehdasinvestointien myötä määrä nousi hetkellisesti, mutta on nykyään muutamia kymmeniä.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

 

Suomalaiset, suomen kieli

 

Sopimukset

 

 

Vierailut

 

Muuta

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Buenos Aires

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös