Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Maatiedosto Sambia

Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Sambian väliset suhteet ovat vakaat ja hyvät. Kestävien kahdenvälisten suhteiden juuret löytyvät historiasta: Suomi tuki eteläisen Afrikan vapautusliikkeitä ja solmi diplomaattisuhteet Sambian kanssa heti itsenäistymisen jälkeen vuonna 1968. Lisäksi maiden välinen kehitysyhteistyö perustuu pitkäaikaiseen sitoutumiseen.

 

Kehitysyhteistyö

Suhteet Sambiaan ovat perustuneet suurelta osin kehitysyhteistyöhön. Nykyään Sambia on yksi Suomen pitkäaikaisista pääyhteistyömaista. Suomen kehitysyhteistyö tukee Sambian oman kansallisen kehityssuunnitelman toteutusta.

 

Tavoitteena on tukea Sambian kestävää taloudellista kehitystä ja vähentää köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää. Suomi toimii tällä hetkellä seuraavilla sektoreilla:

 

1. Maatalous

2. Yksityisen sektorin toimintaympäristön kehittäminen

3. Ympäristö ja luonnonvarat

4. Hyvä hallinto

 

Apua annetaan koordinoidulla tavalla muiden avunantajien kanssa. Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi tukee Sambian kehitystä EU:n ja YK:n jäsenenä ja kansainvälisten rahoituslaitosten kautta.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Sambian väliset kaupalliset suhteet ovat vilkastuneet. Erityisesti Sambian talouden vahvistuminen ja kaivossektorin kasvu ovat lisänneet myös suomalaisten yritysten läsnäoloa maassa. Merkittävä virstanpylväs maiden välisissä kaupallisissa suhteissa saavutettiin alkuvuodesta 2014, kun Sambia ilmoitti hyväksyvänsä maiden välisen investointien suojasopimuksen, jota on valmisteltu vuodesta 2005. Sopimus astui voimaan 5. maaliskuuta 2014.

 

Vuonna 2013 Suomen ja Sambian välisen tavaravaihdon arvo oli 26 miljoonaa euroa, josta 97 % oli Suomen vientiä. Suurin osa tavaraviennistä on kaivosteollisuuden tarpeisiin toimitettuja koneita, laitteita ja niiden osia sekä kuljetusvälineitä. Ulkomaankauppatilastoihin kirjautuvan kahdenvälisen tavaravaihdon arvo ei kuitenkaan anna täyttä kuvaa Suomen ja Sambian kaupallisten suhteiden todellisesta laajuudesta ja arvosta, sillä monet suomalaisyritykset toimittavat myös erilaisia palveluja, kuten asennuksia, koulutusta ja huoltopalveluja. Sambialaisten yritysten mahdollisuudet investoida Suomeen ovat rajalliset. Ne etsivät kuitenkin aktiivisesti kumppaneita erilaisiin yhteishankkeisiin.

 

Suomalaisyritysten kiinnostus Sambiaan on lisääntynyt ja kasvupotentiaalia on valtavasti. Kiinnostavia alueita ovat muun muassa turismin kehittäminen (erityisesti eko-, elämys- ja kulttuurimatkailun palvelut), maatalouden palvelut, pakkausteollisuus, energiasektori (erityisesti vesi- ja aurinkoenergia, biopolttoaineet sekä yleinen sähköverkko) ja telekommunikaation uudet käyttömahdollisuudet ja palvelut. Myös suomalaisen metsänhoito- ja puunjalostusasiantuntemuksen hyödyntäminen Sambian metsäsektorin kehittämisessä on iso mahdollisuus.

Kulttuurisuhteet

Edustusto tukee sambialaisia hyödyttäviä kulttuurihankkeita paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) avulla. Tuen tavoite on vahvistaa maan kulttuuri-identiteettiä ja vaalia maan historiallisesti merkittävää kulttuuriperintöä. Tuen kohteita ovat olleet esimerkiksi teatteri, kuvataide, kansalliset arkistot ja elokuvatoiminta.

 

Sambian ja Suomen kulttuuriyhteistyötä edistetään myös ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston kulttuurivaihtomäärärahan turvin. Määrärahaa voivat saada suomalais-sambialaiset kulttuuri- ja media-alan yhteistyöhankkeet.

 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa tuetaan CIMOn Pohjoinen-Etelä-Etelä vaihto-ohjelman ja instituutioiden välisen yhteistyön kautta. Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuen avulla voidaan tukea suomalaisten ja sambialaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöhankkeita.

 

Suomalaiset, suomen kieli

Suomalaisia asuu Sambiassa reilut 40.

Vierailut

Hyvistä suhteista kertoo maiden keskinäinen vierailuvaihto, joka on ollut Sambian nykyisen hallituksen aikana vilkasta. Kehitysministeri Heidi Hautala vieraili Sambiassa vuosina 2012 ja 2013, joista jälkimmäiselle vierailulle osallistui myös silloinen ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

 

Sambian kauppa- ja teollisuusministeri Robert Sichinga vieraili Suomessa toukokuussa 2012  tavoitteenaan tehdä Sambiaa tunnetuksi investointikohteena ja luoda suhteita suomalaisiin poliittisiin ja liike-elämän toimijoihin. Sambian ympäristöministeri Wilbur Simuusa puolestaan vieraili Suomessa elokuussa 2012 tutustumassa suomalaiseen ympäristö- ja metsäosaamiseen. Hänen matkansa suuntautui Helsingin lisäksi Kouvolan seudulle ja Keski-Suomeen. Vuoden 2013 aikana Suomessa kävivät sekä ulkoministeri Effron Lungu että paikallishallintoministeri Emerine Kabanshi, joka kävi Helsingin lisäksi tutustumassa Kuopioon.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Lusaka

Päivitetty 6.10.2014

Takaisin ylös