Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Maatiedosto Laos

Poliittinen järjestelmä

Poliittinen järjestelmä

Laos eli virallisesti Laosin demokraattinen kansantasavalta (Lao People´s Democratic Republic) on sosialistinen valtio, joka toimii yksipuoluejärjestelmänä. Vuonna 1975 Laosin kansan vallankumouspuolue (Lao People´s Revolutionary Party, LPRP) otti vallan ainoana laillisena puolueena. Laosin nykyinen perustuslaki on astunut voimaan 14. elokuuta 1991 ja siihen on tehty muutoksia vuonna 2003.


Lainsäädäntövaltaa Laosissa käyttää yksikamarinen kansalliskokous (National Assembly). Toimeenpanevana elimenä on hallitus eli ministerineuvosto (Council of Ministers). Laosin kansan vallankumouspuolue asettaa ehdokkaat ja nimittää ministerit sekä korkeimmat virkamiehet.

Laosin valtionpäämies on presidentti. Kansalliskokous valitsee presidentin sekä varapresidentin viisivuotiskaudeksi. Edelliset presidentin vaalit pidettiin kesäkuussa 2006.
Laosin parlamentti on yksikamarinen ja se muodostuu Laosin kansalliskokouksesta (National Assembly). Kansalliskokous on 115-paikkainen. Laosin kansan vallankumouspuolue asettaa ehdokkaat kansalliskokoukseen. Kansalliskokouksen jäsenet valitaan kansanvaaleilla viideksi vuodeksi kerralla. Seuraavat vaalit on odotettavissa vuonna 2015.

Hallitus

Presidentti nimittää ministerineuvoston (Council of Ministers) jäsenet eli ministerit, jotka kansalliskokous hyväksyy. Ministerineuvostoa johtaa pääministeri. Kansalliskokous äänestää pääministerin presidentin nimittämien ehdokkaiden joukosta viideksi vuodeksi kerrallaan.

 

Sisäpolitiikka

Laos on sisämaavaltio Kaakkois-Aasiassa. Laosin naapurivaltioita ovat pohjoisessa Kiina, idässä Vietnam, etelässä Kambodža ja lännessä Thaimaa. Laos on yhtenäinen valtio, joka koostuu 18 provinssista, 141 piirikunnasta (district) ja yhdestä erityisalueesta Bokeon provinssin alueella sekä 10 552 kylästä.


Poliittinen valta on Laosin kansan vallankumouspuolueen (LPRP) käsissä. Hallituksen poliittiset suuntaukset määritellään 11 hengen Politbyroossa sekä 55 hengen keskuskomiteassa. Tärkeät poliittiset päätökset tarkistetaan politbyroon toimesta. Viiden vuoden välein pidettävissä puoluekokouksissa vahvistetaan politbyroon ja keskuskomitean päätökset.


Viimeisen vuosikymmen aikana Laosin hallitus on toteuttanut julkisen hallinnon uudistusprosessia tavoitteena parantaa hallinnon rakenteita, toimintaa ja johtamista hallinto-organisaatioissa. Vuonna 1991 hyväksytty uusi perustuslaki muun muassa virallisti markkinatalouden perustamisen, takaa kansalaisten omistusoikeuden ja suojelee ulkomaisia ja kotimaisia investointeja.


Transparency Internationalin korruptiovertailussa vuodelta 2012 Laos on 176 maan joukossa sijaluvulla 160.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Bangkok

Päivitetty 21.2.2013

Takaisin ylös