Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Ekonomienheten

Till ekonomienhetens uppgifter hör samordning av resurserna inom ministeriets förvaltningsomrÅde, samordning och utveckling av resultatstyrningen, ekonomiplanering, räkenskapsverksuppgifter och övriga ekonomiförvaltningsuppgifter.

Vid ekonomienheten finns tvÅ grupper: resursplanering och ekonomitjänster

Resursplaneringen

 • samordnar ministeriets och förvaltningsomrÅdets resurser
 • bereder och samordnar ärenden i anslutning till förvaltningsomrÅdets produktivitetsprogram
 • samordnar och utvecklar resultatstyrningen inom förvaltningsomrÅdet
 • ansvarar för beredning, uppföljning av och rapportering om verksamhets- och ekonomiplanen, ramförslaget och budgeten inom förvaltningsomrÅdet
 • ansvarar för beredningen av ekonomiska författningar och normer
 • styr och utvecklar redovisning och ekonomisk rapportering och deras informationssystem till stöd för ledning och planering

Ekonomitjänsterna

 • ansvarar för ministeriets bokslut, ministeriets betalningstransaktioner som kund hos servicecentralen, bokföring och andra räkenskapsverksuppgifter samt styrning och utveckling av dem och för att upprätthÅlla kompetensnivÅn inom förvaltningsomrÅdets ekonomiförvaltning
 • underhÅller och utvecklar informationssystem som används inom ekonomiförvaltningen tillsammans med Försvarsförvaltningens servicecentral
 • ansvarar för andra uppgifter inom ekonomiförvaltning, inklusive kontakter med servicecentralen

Fax:

 • fax +358 9 160 558 99

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Ekonomienheten
PB 480
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3
KAD1
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392010
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Risto Hakoila
 • Ekonomidirektör
 • tfn work +358 295 351 287
Minna Tiittanen
 • Ekonomiadministrationsansvarig
 • tfn work +358 295 350 654

Resursplaneringen

Postadress:

Utrikesministeriet
Resursplaneringen
PB 452
00023 STATSRÅDET
FINLAND
Katja Bordi
 • Ekonomiplaneringschef
 • tfn work +358 295 351 284
Jaana Haapasaari
 • Ekonomiplanerare
 • tfn work +358 295 351 801
Saija Stenberg-Vikholm
 • Ekonomiplanerare
 • tfn work +358 295 351 297
Juha Toivola
 • Ekonomiplanerare
 • tfn work +358 295 350 760

Ekonomitjänster

Postadress:

Utrikesministeriet
Ekonomitjänster
PB 452
00023 STATSRÅDET
FINLAND
Anneli Holmberg
 • Chef för ekonomitjänster
 • tfn work +358 295 351 289
Mari Koukonen
 • Ekonomiadministrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351 499
Minna Lehti
 • Ekonomiadministrationssakkunnig
 • tfn work +358 295 352 035
Helena Rautio
 • Ekonomiadministrationssakkunnig
 • tfn work +358 295 351 471
Anu Salmi
 • Teamledare
 • tfn work +358 295 350 264
Anne Salo
 • Ekonomiadministrationssakkunnig
 • tfn work +358 295 350 409
Marjatta Vilkkula
 • Avdelningssekreterare
 • Ekonomiadministrationssakkunnig
 • tfn +358 295 351 334
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 18.5.2018

Takaisin ylös