Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Understatssekreterare (Interna och Externa Tjänster)

Understatssekreterare

Rättstjänsten, allmänhetstjänsterna, protokolltjänsterna, de administrativa tjänsterna och ekonomienheten

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
PB 455
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3B
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392008
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Pirkko Hämäläinen
 • Understatssekreterare, intern och extern service
 • tfn work +358 295 351 429
 • tfn work +358 9 160 550 20
 • CV
Lauri Aaltonen
 • Ambassadör, koordinator för utvecklingsprojekten
 • tfn work +358 295 351 044
Päivi Lahe
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 350 617
 • tfn work +358 9 160 550 21
Virpi Kukkasniemi-Leino
 • Tjänstemannasekreterare
 • tfn work +358 295 351 081
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 3.5.2018

Takaisin ylös