Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa:

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweitz, Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Portugal, Poland, San Marino, Liechtenstein, Andorra och Monaco

Till enheten hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området

 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området

Verksamhetsområde:

Andorra, Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Vatikanen, Ungern, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, San Marino, Slovakien, Spanien, Schweiz, Storbritannien

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa
PB 432
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 H
MKH3
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Tuomas Tapio
 • Enhetschef
 • mob. workcell +358 295 351 343
Anna Laine
 • Assistent
 • tfn work +358 295 350 111
Paula Mäkinen
 • Biträdande ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 351 537
Jukka Pesola
 • Ledande sakkunnig, specialuppdrag
 • tfn work +358 295 351 029

Teamet för Central- och Västeuropa

Juha Parikka
 • Teamledare, Central- och Västeuropa, Storbritannien, Irland, Nedeländerna
 • tfn work +358 295 351 790
Anssi Leino
 • Ansvarig tjänsteman
 • tfn +358 295 350 628
Sami Wacklin
 • Ansvarig tjänsteman, Polen, Tjeckien, Slovenien, Ungern
 • tfn +358 295 350 244

Teamet för Sydeuropa

Veikko Kiljunen
 • Teamledare
 • Spanien, Italien, Malta, Portugal
 • tfn +358 295 350 101
Leena Anto
 • Ansvarig tjänsteman, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco, Andorra, San Marino
 • tfn work +358 295 351 710
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 20.3.2018

Takaisin ylös