Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Enheten för intern revision

Enheten för intern revision lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingssamarbetet biträder statssekreteraren i ärenden som gäller revision och utvärdering av utvecklingssamarbetet. I ministeriets ekonomireglemente finns föreskrifter om den inre övervakningen. Utöver vad som i ministeriets ekonomistadga bestäms om intern övervakning hör följande ärenden till uppgifter vid enheten för intern granskning:

 • granskning av utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi
 • inspektion av ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar
 • initiativ i syfte att förbättra verksamhetens resultat och lönsamhet och att avhjälpa konstaterade brister
 • undersökningsåtgärder i anslutning till den interna inspektionsverksamheten
 • uppföljning av åtgärder som föreslagits i samband med granskningen
 • kontakter till andra granskningsmyndigheter inom statsförvaltningen och bistånd till dem vid granskningen
 • allmän utveckling av kontroll och granskning.

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för intern revision
PB 451
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kanalgatan 3B KAB2
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress:

Utrikesministeriet
Enheten för intern revision
PB 451
00023 STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392030
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Outi Holopainen
 • Generalinspektör vid utrikesförvaltningen
 • tfn work +358 295 351 488
 • tfn work +358 9 160 559 40
Antti Rytövuori
 • Biträdande generalinspektör vid utrikesförvaltningen
 • tfn work +358 295 351 220
Sirpa Koskivuori
 • Assistent
 • tfn work +358 295 351 394
 • tfn work +358 9 160 559 41

Granskning av verksamheten

Sauli Heinimaa
 • Överinspektör
 • tfn work +358 295 351 272
Eeva-Liisa Korhonen
 • Intern inspektör
 • tfn work +358 295 351 722
Maija Miettinen-Timko
 • Intern inspektör
 • tfn work +358 295 350 196
Irene Rissanen
 • Intern inspektör
 • tfn work +358 295 351 281
Taru Tammio
 • Intern inspektör
 • tfn work +358 295 350 733
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 8.5.2018

Takaisin ylös