Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Protokolltjänsterna

Till protokolltjänsternas uppgifter hör:

 • relationerna mellan republikens president och främmande staters överhuvud samt mellan republikens president och diplomatiska beskickningar och representanter verksamma i Finland samt arrangemang som hänför sig hit
 • besök på statsöverhuvuds-, statsminister- och utrikesministernivå
 • diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja samt finsk lagstiftning
 • beviljande av uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar i Finland och för deras familjemedlemmar
 • beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland
 • ceremonier och etikettfrågor i anslutning till skötseln av internationella relationer

Läs även:Diplomatiska privilegier och rättigheter i Finland (e-publikation, på engelska)

Fax:

 • fax +358 9 160 565 82

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Protokolltjänsterna
PB 411
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A
MKA1
00160 HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor:

EDI-kod: 0037024597392801
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Personal

Matti Heimonen
 • Protokollchef
 • tfn work +358 295 351 718
Marja Joenusva
 • Biträdande protokollchef
 • tfn work +358 295 351 878
Kristiina Vuorenpää
 • Ledningssekreterare
 • tfn +358 295 351 718
Maria Lehtosaari
 • Assistent
 • Tjänstledig 15.4.2018 - 31.12.2019

Kansli

Sinikka Malmberg
 • Jurist
 • tfn work +358 295 351 253
Marika Knaapila-Navarrete
 • Administrationsassistent, honorärkonsuler, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • tfn work +358 295 350 283
Nelli Montonen
 • Administrationsassistent, Helsinki Diplomatic List, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • tfn work +358 295 351 254
Pirkko Valta-Kervinen
 • Administrationsassistent, diplomatregistret, diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet
 • tfn work +358 295 350 658

Besök och ceremonier

Anna-Maria Salomaa
 • Ansvarig tjänsteman, protokollärenden, koordinering av besök
 • tfn work +358 295 351 680
 • mob. cell +358 50 431 6050
Paula Jääskeläinen
 • Administrativ attaché
 • Samordnare, statliga festtillställningar
 • tfn work +358 295 351 726
Jarmo Nojonen
 • Samordnare, besöksarrangemang, transporter
 • tfn work +358 295 351 256
Jari Kokkonen
 • Samordnare, besöksarrangemang, transporter
 • tfn work +358 295 350 697
 • mob. workcell +358 40 508 9094
Tomi Nenonen
 • Administrationsassistent, ekonomiadministration, besöksarrangemang
 • tfn work +358 295 351 255
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2018

Takaisin ylös