Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Utvecklingspolitiska avdelningen

Utvecklingspolitiska avdelningen

Följande ansvarsområden hör till utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter:

 • Finlands internationella utvecklingspolitik, utvecklingssamarbetspolitik, samt utvecklingsfinansiering och humanitär finansiering
 • helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering
 • övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet samt utvecklingsforskning
 • utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete inom EU och OECD
 • frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, stöd till internationella frivilligorganisationer till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • Finnfund, räntestödspolitik och affärspartnerskap
 • FN:s utvecklingsfrågor, FN:s operativa utvecklingsprogram och -fonder
 • de utvecklingspolitiska dimensionerna i ärenden som gäller handel och utveckling samt utvecklingssamarbete som stöder handel
 • institutioner för utvecklingsfinansiering, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer
 • hållbar utveckling och internationell miljöpolitik samt finansiering som hänför sig hit
 • humanitär biståndspolitik och humanitärt bistånd
 • planering och styrning av biträdande expertverksamhet
 • internationella överenskommelser, författningsberedning och andra rättsliga frågor som hänför sig till avdelningens uppgifter.
Telefonväxel:
 • +358 295 350 000

Postadress:

Utrikesministeriet
Utvecklingspolitiska avdelningen
PB 26
00023 STATSRÅDET
FINLAND
E-fakturor:
EDI-kod: 0037024597392301
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Avdelningschefen

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Utvecklingspolitiska avdelningen
PB-26
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Satu Santala
 • Avdelningschef
 • tfn work +358 295 351 815
Eija Siivola
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 351 916
Sinikka Antila
 • Ambassadör, ledande sakkunnig, handel och utveckling
 • tfn work +358 295 351 329
 • mob. workcell +358 50 599 7987
Ilkka Räisänen
 • Ledande sakkunnig
 • tfn work +358 295 350 206
 • mob. workcell +358 505 021 289
Maria Suokko
 • Utvecklingspolitisk rådgivare
 • tfn work +358 295 351 109
 • mob. cell +358 50 338 5084
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Biträdande avdelningschefen

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Utvecklingspolitiska avdelningen
PB 26
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Riitta Oksanen
 • Biträdande avdelningschef
 • tfn work +358 295 351 432
Anne Almond
 • Assistent
 • tfn work +358 295 351 097
Päivi Leskinen
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 350 928
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.
Takaisin ylös