Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Följande ansvarsområden hör till uppgifter av avdelningen för externa ekonomiska relationer:

 • Europeiska gemenskapens handelspolitik
 • frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning
 • ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor
 • beredning, utvärdering och samordning av en allmän politik för främjande av export från Finland och internationalisering av företag
 • exportövervakning av produkter med dubbel användning och tillståndsärenden samt samordning av frågor som gäller exportövervakningen
 • främjande och skydd av finska investeringar
 • internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och författningsberedning när det gäller ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter
 • övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet.
 • Kommunikationen kring externa ekonomiska relationer

Postadress:

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Postadress:

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 428
00023 STATSRÅDET
FINLAND
E-fakturor:
EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Avdelningschef

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A MKA3
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Ilkka-Pekka Similä
 • Avdelningschef
Anne Ahonen
 • Ledande sakkunnig, strategiskt stöd för ledningen
 • tfn work +358 295 351 096
Anne Ben Ammar
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 351 953
Jonna Berghem
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351 227
Anne Huhtamäki
 • Ledande sakkunnig
Marianne Huusko
 • Ledande sakkunnig
 • tfn work +358 295 351 469
Juha Markkanen
 • Ledande sakkunnig
 • tfn +358 295 350 730
Soili Mäkeläinen-Buhanist
 • Ledande sakkunnig
 • tfn work +358 295 351 016
Okko-Pekka Salmimies
 • Ledande sakkunnig, främjande av export och internationalisering
 • tfn work +358 295 351 454
Erkki Seppänen
 • Tjänstemannasekreterare
 • tfn work +358 295 351 565
Sirpa Taskinen-Pleshak
 • Biträdande ansvarig tjänsteman
 • tfn work +358 295 351 779
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Biträdande avdelningschef

E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Postadress:

Utrikesministeriet
Avdelningen för externa ekonomiska relationer
PB 413
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A, MKA3
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Ilkka Saarinen
 • Biträdande avdelningschef
 • tfn work +358 295 351 131
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.
Takaisin ylös