Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Politiska avdelningen

Politiska avdelningen

Till politiska avdelningens uppgifter hör följande ärenden:

 • Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska och säkerhetsfrågor
 • EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)
 • EU:s gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
 • Nordatlantiska förbundet (Nato) och Natosamarbetet
 • det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet
 • militär och civil krishantering
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
 • Europarådet
 • vapenkontroll, ärenden som gäller export av försvarsmateriel, samarbete som gäller försvarsmaterielområdet och internationellt samarbete när det gäller exportövervakning
 • nedrustning och ickespridning
 • tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg
 • politiska och allmänna frågor som gäller mänskliga rättigheter och demokratifrågor
 • allmänna FN-frågor, samordning av FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsråd
 • hantering av globala frågor
 • frågor som gäller fredsmäkling, samt
 • att delta i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedning i samarbete med rättstjänsten.

Postadress:

Utrikesministeriet
Politiska avdelningen
PB 412
00023 STATSRÅDET
FINLAND
E-fakturor:
EDI-kod: 0037024597392101
Operator: OpusCapita Group Oy (003710948874)

Avdelningschefen

Fax:
 • fax +358 9 160 550 09
E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Politiska avdelningen
PB 412
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A
MKA2
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Jukka Salovaara
 • Avdelningschef
 • tfn work +358 295 350 636
 • tfn work +358 9 160 550 32
Anne Nummelin
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 351 178
 • tfn work +358 9 160 550 33
Marco Pribilla
 • Tjänstemannasekreterare
 • tfn work +358 295 351 322
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.

Biträdande avdelningschefen

Fax:
 • fax +358 9 160 550 09
E-post:

Postadress:

Utrikesministeriet
Politiska avdelningen
PB 412
00023 STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 A
MKA2
00160 HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Timo Kantola
 • Biträdande avdelningschef
 • tfn +358 295 351 477
Marjaleena da Silva Goncalves
 • Ledningssekreterare
 • tfn work +358 295 351 181
 • tfn work +358 9 160 550 06
Riika Autio
 • Administrationsansvarig
 • tfn work +358 295 351 879
E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.
Takaisin ylös