Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan voidakseen oleskella Suomessa yli kolme kuukautta. Poikkeuksena ovat muiden Pohjoismaiden kansalaiset sekä EU- ja ETA-jäsenmaiden kansalaiset.

Olekelulupakortti

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti siitä Suomen edustustosta, jonka toimipiirin alueella hakija laillisesti oleskelee.  1.1.2012 alkaen hakijalta otetaan sormenjäljet ja biometriset tunnisteet sisältävä oleskelulupakortti otetaan käyttöön.

Päätöksen oleskelulupahakemukseen tekee Maahanmuuttovirasto.

Lisätietoja saa edustuston ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

EU:n portaali maahanmuuttajille - EU Immigration Portal (Euroopan kommissio)

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupa voidaan myöntää mm. seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Ketkä eivät tarvitse oleskelulupaa?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa. Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustosta. Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen perusteella tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille.

Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa. Sähköisen asioinnin linkki: https://e-asiointi.migri.fi

  • Sinun on käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa, vaikka jättäisit hakemuksesi sähköisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja antaa sormenjälkesi biometristä oleskelulupakorttia varten. Lisäksi sinun on esitettävä hakemuksesi liitteet alkuperäisinä asiakirjoina.
  • Sähköinen hakemuksesi voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun olet käynyt edustustossa.

Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta 

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa paikallispoliisilta.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan takaisin luvan voimassaoloaikana.

Hän voi myös lyhytaikaisesti (alle 90 päivää) oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli ei ole maahantulokiellossa ko. maahan tai maihin.

Oleskeluluvan voimassaolo

Ensimmäinen oleskelulupa on aina määräaikainen. Lupa myönnetään enintään vuodeksi. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun henkilö on pysyväisluotoisesti ja yhtäjaksoisesti asunut Suomessa neljä vuotta. 

Takaisin ylös