Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Investoinnit

Ulkoministeriö pyrkii yleisen kansainvälisen normiston puuttuessa valvomaan Suomen elinkeinoelämän etuja ulkomailla kahdenvälisillä sijoituksia edistävillä ja suojaavilla sopimuksilla.

Samalla ulkoministeriö osallistuu aktiivisesti ulkomaisista suorista sijoituksista ja niiden kohtelusta käytävään kansainväliseen keskusteluun erityisesti OECD:n että UNCTADin piirissä. UM pyrkii laajentamaan Suomen sopimusverkostoa ensisijaisesti sellaisiin OECD:n ulkopuolisiin maihin, joissa suomalaisella elinkeinoelämällä on jo sijoituksia tai joihin niitä on odotettavissa. Sen sijaan OECD-maiden keskinäisiä sijoitusvirtoja sääntelevät järjestön ns. kansallisen kohtelun instrumentti, juoksevien maksuliikkeiden koodi sekä pääomanliikekoodi ja edelleen suosituksenomainen yritysten käyttäytymissännöstö.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu investointisopimustensa määrässä Euroopan maiden keskiryhmään Ruotsin, Tanskan, Itävallan ja Belgian kanssa. Suomella on tällä hetkellä runsaat 50 voimassa olevaa sopimusta. Kattavin sopimusverkosto on Saksalla, Iso-Britannialla ja Sveitsillä joista kullakin on reippaasti toista sataa sopimusta.

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 18.12.2008

Takaisin ylös